Ποια είναι τα βασικά σημεία για να θυμάστε τη διαφορά μεταξύ έρευνας αγοράς και έρευνας μάρκετινγκ;


Απάντηση 1:

Το μάρκετινγκ είναι ένα εργαλείο το οποίο εξαρτάται από την έρευνα αγοράς ενός συγκεκριμένου προϊόντος. για να υποθέσουμε ότι εάν χρειαστεί να διαθέσουμε στην αγορά ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, πρέπει να κατανοήσουμε την ανάγκη και το πεδίο εφαρμογής της. Αυτό μπορεί να είναι διαθέσιμο μόνο όταν πραγματοποιούμε έρευνα αγοράς. Μόλις λάβουμε γνώση σχετικά με το μέγεθος του δείγματος, τα δημογραφικά στοιχεία κ.λπ., τότε στη συνέχεια το μάρκετινγκ θα γίνει χρησιμοποιώντας τις στρατηγικές για να πάρει τη σωστή προοπτική.

Το μάρκετινγκ ασχολείται με προωθητικές ενέργειες, διαφήμιση, προωθητικές ενέργειες από στόμα σε στόμα κλπ. Η έρευνα μάρκετινγκ ασχολείται με τις στατιστικές, την ποιοτική και ποσοτική έρευνα.


Απάντηση 2:

Η έρευνα μάρκετινγκ και η έρευνα αγοράς είναι δύο διαφορετικοί όροι, που συχνά χρησιμοποιούνται εναλλακτικά. Η βασική διαφορά μεταξύ δύο είναι το πεδίο εφαρμογής της έννοιας. Η έρευνα στον τομέα του μάρκετινγκ περιλαμβάνει τομείς όπως έρευνα για νέα προϊόντα, τρόπους διανομής και ανάπτυξη προϊόντων. Ενώ η έρευνα αγοράς είναι μια πολύ στενότερη έννοια, σε συγκεκριμένη αγορά.

Προϊόν, Τιμή, Τόπος, Προώθηση

Η έρευνα μάρκετινγκ καλύπτει όλα αυτά τα τέσσερα «P's του μάρκετινγκ για τον εντοπισμό και κατανόηση των προτιμήσεων των καταναλωτών. Όμως, η έρευνα αγοράς καλύπτει ένα από αυτά τα «P's. Το κίνητρο πίσω από την έρευνα μάρκετινγκ είναι να πάρει πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις των προϊόντων και των καταναλωτών, ενώ η έρευνα αγοράς στοχεύει να πάρει πληροφορίες σχετικά με τον τόπο-πελάτη, τον ανταγωνισμό και τη βιομηχανία.


Απάντηση 3:

Η έρευνα μάρκετινγκ και η έρευνα αγοράς είναι δύο διαφορετικοί όροι, που συχνά χρησιμοποιούνται εναλλακτικά. Η βασική διαφορά μεταξύ δύο είναι το πεδίο εφαρμογής της έννοιας. Η έρευνα στον τομέα του μάρκετινγκ περιλαμβάνει τομείς όπως έρευνα για νέα προϊόντα, τρόπους διανομής και ανάπτυξη προϊόντων. Ενώ η έρευνα αγοράς είναι μια πολύ στενότερη έννοια, σε συγκεκριμένη αγορά.

Προϊόν, Τιμή, Τόπος, Προώθηση

Η έρευνα μάρκετινγκ καλύπτει όλα αυτά τα τέσσερα «P's του μάρκετινγκ για τον εντοπισμό και κατανόηση των προτιμήσεων των καταναλωτών. Όμως, η έρευνα αγοράς καλύπτει ένα από αυτά τα «P's. Το κίνητρο πίσω από την έρευνα μάρκετινγκ είναι να πάρει πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις των προϊόντων και των καταναλωτών, ενώ η έρευνα αγοράς στοχεύει να πάρει πληροφορίες σχετικά με τον τόπο-πελάτη, τον ανταγωνισμό και τη βιομηχανία.


Απάντηση 4:

Η έρευνα μάρκετινγκ και η έρευνα αγοράς είναι δύο διαφορετικοί όροι, που συχνά χρησιμοποιούνται εναλλακτικά. Η βασική διαφορά μεταξύ δύο είναι το πεδίο εφαρμογής της έννοιας. Η έρευνα στον τομέα του μάρκετινγκ περιλαμβάνει τομείς όπως έρευνα για νέα προϊόντα, τρόπους διανομής και ανάπτυξη προϊόντων. Ενώ η έρευνα αγοράς είναι μια πολύ στενότερη έννοια, σε συγκεκριμένη αγορά.

Προϊόν, Τιμή, Τόπος, Προώθηση

Η έρευνα μάρκετινγκ καλύπτει όλα αυτά τα τέσσερα «P's του μάρκετινγκ για τον εντοπισμό και κατανόηση των προτιμήσεων των καταναλωτών. Όμως, η έρευνα αγοράς καλύπτει ένα από αυτά τα «P's. Το κίνητρο πίσω από την έρευνα μάρκετινγκ είναι να πάρει πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις των προϊόντων και των καταναλωτών, ενώ η έρευνα αγοράς στοχεύει να πάρει πληροφορίες σχετικά με τον τόπο-πελάτη, τον ανταγωνισμό και τη βιομηχανία.