Ποιο εύρος ζώνης προσφέρει το m.2 SATA ή NVME; Ποια είναι η διαφορά εύρους ζώνης μεταξύ b και m key m.2;


Απάντηση 1:

Το M.2 που φέρει το SATA ακολουθεί το πρότυπο SATA, δηλαδή μέχρι 750 MB / s (6 Gbit / s).

M.2 που φέρει NVMe, το πλήκτρο "Β" σας δίνει δύο λωρίδες PCIe, ενώ το πλήκτρο "M" σας δίνει τέσσερις λωρίδες PCIe (αυτό είναι το πιο συνηθισμένο, νομίζω). Με το PCIe 4.0 μια λωρίδα είναι περίπου 2 GB / s (αυτό είναι το νεότερο πρότυπο, με PCIe 3.0 είναι 1 GB / s ανά λωρίδα). Υποθέτω λοιπόν ότι το ταχύτερο δυνατόν, με PCIe 4.0 x4, είναι 8 GB / s - περισσότερο από δέκα φορές ταχύτερα από το SATA (κυριολεκτικά μια τάξη μεγέθους). Δεν νομίζω ότι υπάρχουν SSDs, αν και υπάρχουν (αλλά υπάρχουν αρκετά κοντά στα 5 GB / s).