Τι ακριβώς είναι μια δραστηριότητα, μια άποψη και ένα πλαίσιο στο Android SDK και ποια είναι η διαφορά μεταξύ αυτών;


Απάντηση 1:

Η δραστηριότητα είναι η οθόνη του Android που βλέπετε όταν κάνετε κλικ σε μερικά κουμπιά. Η οθόνη στην οποία θα εμφανιστεί το άνοιγμα μιας οθόνης ονομάζεται δραστηριότητα εκτόξευσης.

Η προβολή είναι αυτή που καθορίζει τη δραστηριότητα. Υπάρχουν πολλές απόψεις που περιγράφουν τη δραστηριότητα. Κάποιοι από αυτούς μνημονεύτηκα εδώ, κείμενο, editview κλπ

Το μενού περιβάλλοντος είναι ο τύπος μενού στο Android. Εμφανίζεται όταν ο χρήστης πατιέται και κρατάει πάνω από ένα γραφικό widgets.