Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στον πολιτισμό και την ψυχαγωγία;


Απάντηση 1:

Η ψυχαγωγία είναι να αποσπάται η προσοχή από την καθημερινή ζωή. συχνά χρησιμοποιείται για να γεμίσει κενά στη συνειδητή ημέρα ή για να ξεφύγει από το καθημερινό πρότυπο. Η ψυχαγωγία μπορεί να περιλαμβάνει ένα πολιτιστικό στοιχείο ή μπορεί να είναι βάση.

Ο πολιτισμός είναι για τη συνέχιση μιας ομάδας ανθρώπων που μοιράζονται ένα κοινό χαρακτηριστικό, όπως η φυλή, η θρησκεία, οι πεποιθήσεις ή η γεωγραφία. Ο πολιτισμός είναι η συνεχής οικοδόμηση πάνω στα θεμέλια της ομάδας, με τρόπο που ενισχύει και επεκτείνει την κοινότητα μεταξύ ενός συνόλου ανθρώπων.