Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των ΤΠΕ και των ΤΠΕ (DA) στο DAIICT;


Απάντηση 1:

Πρώτα απ 'όλα, δεν υπάρχει μάθημα όπως το CS στο DA-IICT. Είναι η τεχνολογία των ΤΠΕ με τους ανήλικους στην υπολογιστική επιστήμη (όχι στην επιστήμη των υπολογιστών), δηλαδή στις ΤΠΕ με την CS.

Πρώτον, τα τρία εξάμηνα είναι τα ίδια για όλους τους φοιτητές. Στη συνέχεια, υπάρχουν αυτές οι ΤΠΕ με CS παρτίδα που έχει κάποια επιπλέον μαθήματα τα οποία είναι εκ των προτέρων.

Η δομή του μαθήματος μπορείτε να δείτε στην επίσημη ιστοσελίδα.

Ευχαριστώ για την ανάγνωση!!

Νιρμίτ