Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της τεχνικής SOP και της διοικητικής SOP;


Απάντηση 1:

Ένα "SOP" είναι μια "τυπική διαδικασία λειτουργίας". δηλαδή, το συνιστώμενο (συχνά υποχρεωτικό) σύνολο βημάτων που πρέπει να εκτελεστεί σε μια δεδομένη περίσταση. Σύγκριση ενός "προγράμματος" που δίνεται σε έναν Ανθρώπινο (ή στους ανθρώπους) να το κάνει.

Ένα τεχνικό SOP σημαίνει πιθανώς τα βήματα που πρέπει να γίνουν σε μια τεχνική κατάσταση όπως - "SOP για τον τερματισμό του πυρηνικού αντιδραστήρα"

Μια SOP διαχειριστή πιθανώς εξηγεί (για παράδειγμα) τι μέτρα πρέπει να λάβετε (και τα απαραίτητα έντυπα για να συμπληρώσετε) για να ζητήσετε να λάβετε την ετήσια άδεια