Ποια είναι η διαφορά μεταξύ μετασχηματιστή 1 φάσης και τριφασικού μετασχηματιστή;


Απάντηση 1:

Ο μονοφασικός μετασχηματιστής περιέχει δύο πηνία, έναν στην κύρια πλευρά και έναν άλλο στη δευτερεύουσα πλευρά, ενώ ο τριφασικός μετασχηματιστής περιέχει έξι πηνία, τρεις για πρωτεύουσα πλευρά και άλλα τρία πηνία για τη δευτερεύουσα πλευρά.

2- Μονοφασικός μετασχηματιστής έχει τέσσερις ακροδέκτες, δύο στην είσοδο (φάση & ουδέτερο) και δύο στην έξοδο (φάση & ουδέτερο), δεν υπάρχουν εδώ συνδέσεις δέλτα ή αστέρι, αλλά ο τριφασικός μετασχηματιστής έχει δώδεκα τερματικά με διαφορετική σύνδεση για συνδέσεις αστέρα ή δέλτα.

Οι μονοφασικοί μετασχηματιστές χρησιμοποιούνται περισσότερο στις εφαρμογές των οικιακών συσκευών, όπως η τηλεόραση, ο φούρνος μικροκυμάτων, ο φορτιστής τηλεφώνου κ.λπ., ενώ οι τριφασικοί μετασχηματιστές χρησιμοποιούνται περισσότερο ως μετασχηματιστές ισχύος ή διανομής υψηλής ευκρίνειας KVA.

4- Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν απαιτείται σύστημα ψύξης για μονοφασικό μετασχηματιστή. Από την άλλη πλευρά, οι τριφασικοί μετασχηματιστές έχουν πολλά συστήματα ψύξης ανάλογα με την ονομαστική ισχύ του μετασχηματιστή, μπορεί να είναι με πετρέλαιο, εξαναγκασμένο λάδι, αέρα, νερό.

5- Ο μαγνητικός πυρήνας για κάθε τύπο είναι διαφορετικός και είναι πάντα μεγαλύτερος στους τριφασικούς μετασχηματιστές από τους μονοφασικούς.

Μονοφασικός μετασχηματιστής:

Τριφασικός μετασχηματιστής:


Απάντηση 2:

Μετασχηματιστής μίας φάσης

- Ο μετασχηματιστής Phase Transformer είναι τύλιγμα πρωτογενούς και δευτερεύοντος σε δύο ίδια μέρη και επανασυνδεθεί σε σειριακή ή παράλληλη διαμόρφωση.

- Χρησιμοποιείται για ελαφρά φορτία και μικρούς ηλεκτρικούς κινητήρες.

-Το μετασχηματιστή φάσης χρησιμοποιείται για την αποβίβαση μεγάλων αποστάσεων.

Τριφασικός μετασχηματιστής

-Το τρίτο μετασχηματιστή φάσης είναι σύστημα τριφασικής περιέλιξης και σύνδεση διαμόρφωσης δέλτα ή αστεριού.

- Χρησιμοποιείται για μεγάλους κινητήρες ή υλικά βαρέων φορτίων.

-Το τρίτο μετασχηματιστή φάσης είναι ικανό να μεταδίδει τάση σε μεγάλη απόσταση μέσω του μαγνητικού πεδίου.


Απάντηση 3:

Μετασχηματιστής μίας φάσης

- Ο μετασχηματιστής Phase Transformer είναι τύλιγμα πρωτογενούς και δευτερεύοντος σε δύο ίδια μέρη και επανασυνδεθεί σε σειριακή ή παράλληλη διαμόρφωση.

- Χρησιμοποιείται για ελαφρά φορτία και μικρούς ηλεκτρικούς κινητήρες.

-Το μετασχηματιστή φάσης χρησιμοποιείται για την αποβίβαση μεγάλων αποστάσεων.

Τριφασικός μετασχηματιστής

-Το τρίτο μετασχηματιστή φάσης είναι σύστημα τριφασικής περιέλιξης και σύνδεση διαμόρφωσης δέλτα ή αστεριού.

- Χρησιμοποιείται για μεγάλους κινητήρες ή υλικά βαρέων φορτίων.

-Το τρίτο μετασχηματιστή φάσης είναι ικανό να μεταδίδει τάση σε μεγάλη απόσταση μέσω του μαγνητικού πεδίου.