Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του Amazon.com και του Amazon.ca; Εννοώ ότι το προϊόν στο Amazon.com είναι από τον Καναδά; Ευχαριστώ εκ των προτέρων


Απάντηση 1:

Το Amazon έχει διάφορες πύλες για διάφορες χώρες, όπως το amazon.in, amazon.ca κλπ. Αυτές είναι προσανατολισμένες να δώσουν στους αγοραστές την τοπική γεύση για την περιοχή τους. Αυτό που κάνουμε με διαφορετικό τρόπο στο iBuySell είναι ότι θα προσφέρουμε στους χρήστες τον ίδιο ιστότοπο, αλλά μπορούν να επιλέξουν τη δική τους χώρα ή περιφέρεια επιλογής. Αυτό θα επιτρέψει στους αγοραστές και τους πωλητές ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης σε προϊόντα από όλο τον κόσμο διατηρώντας παράλληλα την τοπική γεύση τους. Αυτήν τη στιγμή είμαστε σε ιδιωτική beta.