Ποια είναι η διαφορά μεταξύ AMIE και BE;


Απάντηση 1:

Η ελάχιστη απαίτηση να mecomeAMIE (Associate μέλος του Ιδρύματος Μηχανικών) είναι BE / Btech πτυχίο ή να επιλέξει τα τμήματα Α και Β έγγραφα του Ιδρύματος Μηχανικών. Η απόκτηση όλων των εξετάσεων του ΙΕ θεωρείται ισοδύναμη με την ΒΕ από Ιδρύματα, Πανεπιστήμια και ακόμη και από το UPSE ως Ισοδύναμο με το πτυχίο της Μηχανικής με σκοπό τις περαιτέρω σπουδές και τις θέσεις εργασίας, αλλά δεν είναι ακόμα επίσημο πτυχίο.