Ποια είναι η διαφορά μεταξύ αριθμητικών και μαθηματικών;


Απάντηση 1:

(1) τον κλάδο των μαθηματικών που ασχολείται με την προσθήκη, την αφαίρεση, τον πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση, (2) τη χρήση αριθμών στους υπολογισμούς

(2) χρησιμοποιεί σημάδια, σύμβολα και αποδείξεις και περιλαμβάνει αριθμητική, άλγεβρα, λογισμό, γεωμετρία και τριγωνομετρία. (1) η μελέτη των σχέσεων μεταξύ αριθμών, σχημάτων και ποσοτήτων.

Η πιο προφανής διαφορά είναι ότι η αριθμητική είναι όλα σχετικά με τους αριθμούς και τα μαθηματικά είναι όλα σχετικά με τη θεωρία.


Απάντηση 2:

Η αριθμητική είναι ο κλάδος των Μαθηματικών που χειρίζεται αριθμούς (από την ελληνική arithmos = αριθμός), θα μπορούσατε να την ονομάσετε Αριθμητικά Μαθηματικά.

Αλλά τα Μαθηματικά καλύπτουν περισσότερο από την Αριθμητική: Άλγεβρα, Γεωμετρία, Θεωρία Ομάδων, Προβολική Γεωμετρία, Θεωρία Σετ, Στατιστικές, ... Αυτά τα κλάσματα χρησιμοποιούν αριθμητική, αλλά επικεντρώνονται σε άλλα πράγματα.

Ο Αριστοτέλης καθόρισε πρώτα τα Μαθηματικά ως την επιστήμη της ποσότητας. Στην αρχή διακρίνει 2 κλάδους:

  • αριθμητική (arithmos = αριθμός): η μελέτη διακριτών ποσοτικομετρικών μεγεθών (geo- = γη, μέτρηση = μέτρηση): μελέτη συνεχών ποσοτήτων: ερωτήματα σχετικά με το σχήμα, το μέγεθος, τη σχετική θέση των μορφών και τις ιδιότητες του χώρου.

Απάντηση 3:

Η αριθμητική είναι ο κλάδος των Μαθηματικών που χειρίζεται αριθμούς (από την ελληνική arithmos = αριθμός), θα μπορούσατε να την ονομάσετε Αριθμητικά Μαθηματικά.

Αλλά τα Μαθηματικά καλύπτουν περισσότερο από την Αριθμητική: Άλγεβρα, Γεωμετρία, Θεωρία Ομάδων, Προβολική Γεωμετρία, Θεωρία Σετ, Στατιστικές, ... Αυτά τα κλάσματα χρησιμοποιούν αριθμητική, αλλά επικεντρώνονται σε άλλα πράγματα.

Ο Αριστοτέλης καθόρισε πρώτα τα Μαθηματικά ως την επιστήμη της ποσότητας. Στην αρχή διακρίνει 2 κλάδους:

  • αριθμητική (arithmos = αριθμός): η μελέτη διακριτών ποσοτικομετρικών μεγεθών (geo- = γη, μέτρηση = μέτρηση): μελέτη συνεχών ποσοτήτων: ερωτήματα σχετικά με το σχήμα, το μέγεθος, τη σχετική θέση των μορφών και τις ιδιότητες του χώρου.

Απάντηση 4:

Η αριθμητική είναι ο κλάδος των Μαθηματικών που χειρίζεται αριθμούς (από την ελληνική arithmos = αριθμός), θα μπορούσατε να την ονομάσετε Αριθμητικά Μαθηματικά.

Αλλά τα Μαθηματικά καλύπτουν περισσότερο από την Αριθμητική: Άλγεβρα, Γεωμετρία, Θεωρία Ομάδων, Προβολική Γεωμετρία, Θεωρία Σετ, Στατιστικές, ... Αυτά τα κλάσματα χρησιμοποιούν αριθμητική, αλλά επικεντρώνονται σε άλλα πράγματα.

Ο Αριστοτέλης καθόρισε πρώτα τα Μαθηματικά ως την επιστήμη της ποσότητας. Στην αρχή διακρίνει 2 κλάδους:

  • αριθμητική (arithmos = αριθμός): η μελέτη διακριτών ποσοτικομετρικών μεγεθών (geo- = γη, μέτρηση = μέτρηση): μελέτη συνεχών ποσοτήτων: ερωτήματα σχετικά με το σχήμα, το μέγεθος, τη σχετική θέση των μορφών και τις ιδιότητες του χώρου.