Ποια είναι η διαφορά μεταξύ BI (Business Intelligence) και MI (Market Intelligence);


Απάντηση 1:

Η Business Intelligence μετατρέπει τα δεδομένα σε πληροφορίες και πληροφορίες στη γνώση, έτσι ώστε να βελτιστοποιηθεί η διαδικασία λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων. Η νοημοσύνη είναι το κλειδί της επιτυχίας. Το κλειδί για την ευημερία σε μια ανταγωνιστική αγορά βρίσκεται μπροστά από τον ανταγωνισμό. Η λήψη ορθών επιχειρηματικών αποφάσεων βασισμένων σε ακριβείς και τρέχουσες πληροφορίες απαιτεί περισσότερο από τη διαίσθηση.

Η υπηρεσία Intelligence της αγοράς περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση και ανάλυση των κρίσιμων στοιχείων της αλληλεπίδρασης των επιχειρήσεων σας με μια καθορισμένη αγορά.


Απάντηση 2:

Το BI είναι αυτό που κάνει η εταιρεία σας (π.χ. πωλήσεις, ιστότοποι, πελάτες, νέοι πελάτες, τελικοί πελάτες κ.λπ.) και το CI παρακολουθεί αυτό που κάνει ο καθένας (δηλαδή ολιστική άποψη της βιομηχανίας σας) Υπάρχει ένα ακόμα πράγμα που ονομάζεται Ανταγωνιστική Η Intelligence (CI) είναι πραγματική νιτρίτσα για την βιομηχανία και τους ανταγωνιστές σας (δηλαδή τα πράγματα αναλύονται από εκπαιδευμένους νους για να προβλέψουν πού συμβαίνουν τα πράγματα στον τομέα σας).

Και οι τρεις που εργάζομαι μαζί, το συγκεντρώνετε και το χαρακτηρίζετε, είναι το κλειδί για την ενημέρωση της καλής λήψης αποφάσεων.


Απάντηση 3:

Το BI είναι η κλασική επιχειρηματική ευφυΐα και συνήθως αναφέρεται στην γνώση των πελατών σας. Ποιοι είναι αυτοί, πού προσγειώνονται στις παραπάνω αναφερόμενες αγορές, ποιες είναι οι αγοραστικές τάσεις τους, ποια είναι η ευαισθησία τους ως προς τις τιμές, ποια από τα προϊόντα σας φαίνεται να χτυπούν το σημείο με το οποίο οι πελάτες σας, από ποια καταστήματα κ.λπ. ενημερωτικές πληροφορίες προς τις πληροφορίες που ξέρετε για τις μεγαλύτερες αγορές εικόνων στις οποίες ανταγωνίζεστε ή σχεδιάζετε να ανταγωνίζεστε. Η έρευνα αγοράς είναι οι εξελισσόμενες βέλτιστες πρακτικές γύρω από τη λήψη περιεχομένου έρευνας αγοράς και την προσπάθειά της να εντοπίσει ευκαιρίες και απειλές εντός του τοπίου της αγοράς. Υπάρχουν παροχείς κοινοπρακτικών δεδομένων που επικεντρώνονται στην παροχή γεωγραφικών και δημογραφικών πληροφοριών σε εταιρείες και βιομηχανικούς συλλόγους, ώστε να κατανοήσουν καλύτερα το μέγεθος και τη σύνθεση των αγορών στις οποίες ανταγωνίζονται ή υπηρετούν.

Για περισσότερες λεπτομέρειες: Έξυπνο e-Brain

Τηλέφωνο: +1 347 480 2054

Email: [email protected]