Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των εξαρτημάτων του λέβητα και των εξαρτημάτων του λέβητα;


Απάντηση 1:

Δεν είναι πολύ στην πραγματικότητα, και οι δύο είναι οι όροι για βαλβίδες, μετρητές, όργανα κλπ. Που τοποθετούνται ή τοποθετούνται σε ένα κέλυφος λέβητα, αν και πιεστεί θα έλεγα ότι οι βάσεις είναι βιδωμένες απευθείας στις φλάντζες / ακροφύσια στο κέλυφος λέβητα, ενώ τα εξαρτήματα μπορεί να μην είναι, όπως ρυθμιστής τροφοδοσίας ή αγωγός ανεμιστήρα.