Ποια είναι η διαφορά μεταξύ τσιμέντου και ασβέστη;


Απάντηση 1:

Ένα τσιμέντο είναι ένα συνδετικό υλικό, μια ουσία που χρησιμοποιείται σε κατασκευές που συγκρατεί και σκληραίνει και μπορεί να δεσμεύσει άλλα υλικά μαζί. Οι σημαντικότεροι τύποι τσιμέντου χρησιμοποιούνται ως συστατικό στην παραγωγή κονιάματος στην τοιχοποιία και από σκυρόδεμα, το οποίο είναι ένας συνδυασμός τσιμέντου και ενός αδρανούς υλικού για να σχηματίσει ένα ισχυρό οικοδομικό υλικό.

Ένα τσιμέντο είναι μια σκόνη ουσία που παρασκευάζεται με ασβέστη ασβέστη και άργιλο, αναμιγνύεται με νερό για να σχηματίσει κονίαμα ή αναμιγνύεται με άμμο, χαλίκι, και νερό για να κάνει το σκυρόδεμα.

Με βάση τα συστατικά και τη χρήση, διατίθενται διάφοροι τύποι τσιμέντου όπως το αρχικό τσιμέντο Portland (OPC), το Puzzolan Portland Cement (PPC).

Το τσιμέντο Portland είναι ο πιο κοινός τύπος τσιμέντου γενικής χρήσης σε όλο τον κόσμο, που χρησιμοποιείται ως βασικό συστατικό του σκυροδέματος.

Στην αγορά λιανικής πώλησης της Ινδίας το τσιμέντο πωλείται σε σάκους των 50 κιλών σε διαφορετικές ποιότητες.

Σχήμα 1: Σωλήνας τσιμέντου.

Ασβέστη μια λευκή καυστική αλκαλική ουσία που αποτελείται από οξείδιο του ασβεστίου, το οποίο λαμβάνεται με θέρμανση ασβεστόλιθου και το οποίο συνδυάζεται με το νερό με την παραγωγή πολύ θερμότητας.

Όλα τα κτίρια και τα μνημεία των αιώνων ανακάλυψαν ότι χτίστηκαν με το ασβέστη ως το κύριο συστατικό.

Η φυσική υδραυλική άσβεστος (NHL) παράγεται με θέρμανση (ασβεστοποίηση) ασβεστόλιθου που περιέχει φυσικά πηλό και άλλες ακαθαρσίες: κανένα υλικό δεν μπορεί να προστεθεί για τη δημιουργία της υδραυλικής. Ο ασβεστόλιθος είναι ένα ιζηματογενές πέτρωμα αποτελούμενο κυρίως από ανθρακικό ασβέστιο (CaCO3) με τη μορφή ασβεστίου. Συχνά σχηματίζεται σε καθαρά, θερμά, ρηχά θαλάσσια ύδατα. Είναι συνήθως ένας οργανικός ιζηματογενής βράχος που σχηματίζεται από τη συσσώρευση κελύφους, κοραλλιών, φυκών και κοπράνων.

Ο τεχνητός υδραυλικός ασβέστης (AHL) ή τεχνητός ασβέστης (AL) γίνεται υδραυλικό όταν προστίθενται υδραυλικά ή / και ποζολάνια υλικά είτε πριν είτε μετά την καύση σε έναν κλίβανο ασβέστη. Αποτελείται από ασβέστη και άλλα υλικά όπως τσιμέντο Portland, σκωρία υψικαμίνου, ιπτάμενη τέφρα, πληρωτικό ασβεστόλιθου και άλλα κατάλληλα υλικά.

Σχήμα 2: Ένα σωρό από ασβέστη.

Τα οικολογικά οφέλη του ασβέστη είναι

  • Το ασβέστιο έχει λιγότερη ενσωματωμένη ενέργεια από το τσιμέντο. Η ελεύθερη άσβεστος απορροφά διοξείδιο του άνθρακα στη διαδικασία ρύθμισης της ανθρακώσεως. Είναι δυνατή η παραγωγή ασβέστου σε μικρή κλίμακα. Οι απαλές ιδιότητες πρόσδεσης του ασβέστη επιτρέπουν την πλήρη επαναχρησιμοποίηση άλλων υλικών. από ασβέστιο θα σταθεροποιήσει αργιλώδη εδάφη.Πολλές ποσότητες ασβέστη μπορεί να προστατεύσει αλλιώς τα ευάλωτα, πολύ χαμηλής ενέργειας υλικά όπως η κατασκευή γη και μπάλες άχυρο.

Τον 20 αιώνα, ο ασβέστης χρησιμοποιείται κυρίως για την αποκατάσταση των κληρονομιών της κληρονομιάς σε ολόκληρο τον κόσμο.

Για περαιτέρω ανάγνωση, η διαφορά μεταξύ τσιμέντου OPC και PPC μπορεί να βρεθεί στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Η απάντηση του Pavan Tamiri σε Ποια είναι η διαφορά μεταξύ τσιμέντου opc και ppc;


Απάντηση 2:

Το ασβέστιο είναι ανόργανο υλικό που περιέχει ασβέστιο και στο οποίο κυριαρχούν ανθρακικά, οξείδια και υδροξείδια. Με την αυστηρή έννοια του όρου, ασβέστιο είναι το οξείδιο του ασβεστίου ή το υδροξείδιο του ασβεστίου. Είναι επίσης το όνομα του φυσικού ορυκτού (φυσικού ασβεστόλιθου) CaO, το οποίο εμφανίζεται ως προϊόν πυρκαγιάς ατμού άνθρακα και σε μεταβαλλόμενο xenethon ασβεστόλιθου σε ηφαιστειακή έκχυση.

  1. Η λέξη ασβέστης προέρχεται από την αρχαιότερη χρήση της ως κονίαμα οικοδομής και έχει την αίσθηση της κόλλησης ή της προσκόλλησης. Τα υλικά αυτά χρησιμοποιούνται ακόμα σε μεγάλες ποσότητες, όπως υλικά κατασκευής και μηχανικής (συμπεριλαμβανομένων προϊόντων ασβεστόλιθου, τσιμέντου, σκυροδέματος και κονιάματος) και για τη ραφινάρισμα ζάχαρης, μεταξύ άλλων χρήσεων. Οι βιομηχανίες ασβέστη και η χρήση πολλών από τα προϊόντα που προκύπτουν χρονολογούνται από τους προϊστορικούς χρόνους τόσο στον παλιό κόσμο όσο και στον Νέο Κόσμο. Το ασβέστιο χρησιμοποιείται εκτεταμένα για επεξεργασία λυμάτων με θειικό σίδηρο.

Τσιμέντο

Ένα τσιμέντο είναι ένα συνδετικό υλικό, μια ουσία που χρησιμοποιείται στις κατασκευές που δημιουργεί, σκληραίνει και προσκολλάται σε άλλα υλικά, συνδέοντας τα μαζί. Το τσιμέντο χρησιμοποιείται σπάνια αποκλειστικά, αλλά χρησιμοποιείται για την πρόσμιξη άμμου και χαλικιού (αδρανών υλικών) μαζί. Το τσιμέντο χρησιμοποιείται με λεπτόκοκκο αδρανή για την παραγωγή κονιάματος για τοιχοποιία ή με άμμο και χαλίκια για την παραγωγή σκυροδέματος.

Τα τσιμέντα που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή είναι συνήθως ανόργανα, συχνά βασισμένα σε ασβέστιο ή ασβέστιο και μπορούν να χαρακτηριστούν είτε ως υδραυλικά είτε ως μη υδραυλικά, ανάλογα με την ικανότητα του τσιμέντου να τοποθετηθεί παρουσία νερού.

Ευχαριστούμε που το διαβάσατε.


Απάντηση 3:

Το ασβέστιο είναι ανόργανο υλικό που περιέχει ασβέστιο και στο οποίο κυριαρχούν ανθρακικά, οξείδια και υδροξείδια. Με την αυστηρή έννοια του όρου, ασβέστιο είναι το οξείδιο του ασβεστίου ή το υδροξείδιο του ασβεστίου. Είναι επίσης το όνομα του φυσικού ορυκτού (φυσικού ασβεστόλιθου) CaO, το οποίο εμφανίζεται ως προϊόν πυρκαγιάς ατμού άνθρακα και σε μεταβαλλόμενο xenethon ασβεστόλιθου σε ηφαιστειακή έκχυση.

  1. Η λέξη ασβέστης προέρχεται από την αρχαιότερη χρήση της ως κονίαμα οικοδομής και έχει την αίσθηση της κόλλησης ή της προσκόλλησης. Τα υλικά αυτά χρησιμοποιούνται ακόμα σε μεγάλες ποσότητες, όπως υλικά κατασκευής και μηχανικής (συμπεριλαμβανομένων προϊόντων ασβεστόλιθου, τσιμέντου, σκυροδέματος και κονιάματος) και για τη ραφινάρισμα ζάχαρης, μεταξύ άλλων χρήσεων. Οι βιομηχανίες ασβέστη και η χρήση πολλών από τα προϊόντα που προκύπτουν χρονολογούνται από τους προϊστορικούς χρόνους τόσο στον παλιό κόσμο όσο και στον Νέο Κόσμο. Το ασβέστιο χρησιμοποιείται εκτεταμένα για επεξεργασία λυμάτων με θειικό σίδηρο.

Τσιμέντο

Ένα τσιμέντο είναι ένα συνδετικό υλικό, μια ουσία που χρησιμοποιείται στις κατασκευές που δημιουργεί, σκληραίνει και προσκολλάται σε άλλα υλικά, συνδέοντας τα μαζί. Το τσιμέντο χρησιμοποιείται σπάνια αποκλειστικά, αλλά χρησιμοποιείται για την πρόσμιξη άμμου και χαλικιού (αδρανών υλικών) μαζί. Το τσιμέντο χρησιμοποιείται με λεπτόκοκκο αδρανή για την παραγωγή κονιάματος για τοιχοποιία ή με άμμο και χαλίκια για την παραγωγή σκυροδέματος.

Τα τσιμέντα που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή είναι συνήθως ανόργανα, συχνά βασισμένα σε ασβέστιο ή ασβέστιο και μπορούν να χαρακτηριστούν είτε ως υδραυλικά είτε ως μη υδραυλικά, ανάλογα με την ικανότητα του τσιμέντου να τοποθετηθεί παρουσία νερού.

Ευχαριστούμε που το διαβάσατε.


Απάντηση 4:

Το ασβέστιο είναι ανόργανο υλικό που περιέχει ασβέστιο και στο οποίο κυριαρχούν ανθρακικά, οξείδια και υδροξείδια. Με την αυστηρή έννοια του όρου, ασβέστιο είναι το οξείδιο του ασβεστίου ή το υδροξείδιο του ασβεστίου. Είναι επίσης το όνομα του φυσικού ορυκτού (φυσικού ασβεστόλιθου) CaO, το οποίο εμφανίζεται ως προϊόν πυρκαγιάς ατμού άνθρακα και σε μεταβαλλόμενο xenethon ασβεστόλιθου σε ηφαιστειακή έκχυση.

  1. Η λέξη ασβέστης προέρχεται από την αρχαιότερη χρήση της ως κονίαμα οικοδομής και έχει την αίσθηση της κόλλησης ή της προσκόλλησης. Τα υλικά αυτά χρησιμοποιούνται ακόμα σε μεγάλες ποσότητες, όπως υλικά κατασκευής και μηχανικής (συμπεριλαμβανομένων προϊόντων ασβεστόλιθου, τσιμέντου, σκυροδέματος και κονιάματος) και για τη ραφινάρισμα ζάχαρης, μεταξύ άλλων χρήσεων. Οι βιομηχανίες ασβέστη και η χρήση πολλών από τα προϊόντα που προκύπτουν χρονολογούνται από τους προϊστορικούς χρόνους τόσο στον παλιό κόσμο όσο και στον Νέο Κόσμο. Το ασβέστιο χρησιμοποιείται εκτεταμένα για επεξεργασία λυμάτων με θειικό σίδηρο.

Τσιμέντο

Ένα τσιμέντο είναι ένα συνδετικό υλικό, μια ουσία που χρησιμοποιείται στις κατασκευές που δημιουργεί, σκληραίνει και προσκολλάται σε άλλα υλικά, συνδέοντας τα μαζί. Το τσιμέντο χρησιμοποιείται σπάνια αποκλειστικά, αλλά χρησιμοποιείται για την πρόσμιξη άμμου και χαλικιού (αδρανών υλικών) μαζί. Το τσιμέντο χρησιμοποιείται με λεπτόκοκκο αδρανή για την παραγωγή κονιάματος για τοιχοποιία ή με άμμο και χαλίκια για την παραγωγή σκυροδέματος.

Τα τσιμέντα που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή είναι συνήθως ανόργανα, συχνά βασισμένα σε ασβέστιο ή ασβέστιο και μπορούν να χαρακτηριστούν είτε ως υδραυλικά είτε ως μη υδραυλικά, ανάλογα με την ικανότητα του τσιμέντου να τοποθετηθεί παρουσία νερού.

Ευχαριστούμε που το διαβάσατε.