Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ανάλυσης σχεδιασμού και σύνθεσης σχεδιασμού;


Απάντηση 1:

Ανάλυση σχεδιασμού είναι ακριβώς αυτό. Μελετά τα χαρακτηριστικά (μορφή, δομή, κατασκευή, χαρακτηριστικά, κλπ.) Του σχεδιασμού ενός αντικειμένου.

Η σύνθεση του σχεδιασμού δημιουργεί ένα σχέδιο ή τα διακριτά χαρακτηριστικά που συνθέτουν το σχέδιο. Η πρώτη ιδέα επικεντρώνεται στη μελέτη και αναθεώρηση των λεπτομερειών, ενώ η δεύτερη έννοια ασχολείται με τη δημιουργία της κατασκευής του αντικειμένου. στην περίπτωση αυτή το σχέδιο.

Η σύνθεση γίνεται συνήθως μέσω αφομοιωμένων τεμαχίων ή μοτίβων για την αναπαραγωγή της λειτουργικότητας που παρατηρείται σε άλλα σχέδια. Η σύνθεση μπορεί επίσης να γίνει με την εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων για την επίλυση των ίδιων ή παρόμοιων προβλημάτων με εναλλακτικούς τρόπους.


Απάντηση 2:

Η ανάλυση και σύνθεση των όρων χρησιμοποιήθηκε εναλλακτικά στο σχεδιασμό για να εξηγήσει τη διαδικασία σχεδιασμού. Η ανάλυση και σύνθεση των όρων χρησιμοποιήθηκε αρχικά στην αρχαιότητα ως γεωμετρία ως μέθοδος επίλυσης προβλημάτων με μια καλά εδραιωμένη διαδικασία. Ωστόσο, στην επιστήμη του σχεδιασμού η χρήση του όρου ανάλυση και σύνθεση δεν αναφέρεται στη μέθοδο στη γεωμετρία.


Απάντηση 3:

Ανάλυση σχεδιασμού είναι ακριβώς αυτό. ... Η πρώτη ιδέα επικεντρώνεται στη μελέτη και την ανασκόπηση των λεπτομερειών ενώ η δεύτερη έννοια ασχολείται με τη δημιουργία της κατασκευής του αντικειμένου. στην περίπτωση αυτή το σχέδιο. Η σύνθεση γίνεται συνήθως μέσω αφομοιωμένων τεμαχίων ή μοτίβων για την αναπαραγωγή της λειτουργικότητας που παρατηρείται σε άλλα σχέδια


Απάντηση 4:

Ανάλυση σχεδιασμού είναι ακριβώς αυτό. ... Η πρώτη ιδέα επικεντρώνεται στη μελέτη και την ανασκόπηση των λεπτομερειών ενώ η δεύτερη έννοια ασχολείται με τη δημιουργία της κατασκευής του αντικειμένου. στην περίπτωση αυτή το σχέδιο. Η σύνθεση γίνεται συνήθως μέσω αφομοιωμένων τεμαχίων ή μοτίβων για την αναπαραγωγή της λειτουργικότητας που παρατηρείται σε άλλα σχέδια