Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ιμίνης και emine;


Απάντηση 1:

Ως ουσιαστική διαφορά μεταξύ ιμίνης και εναμίνης

είναι ότι η ιμίνη είναι (οργανική χημεία) οποιαδήποτε από μία κατηγορία οργανικών αζωτούχων ενώσεων που έχουν τον γενικό τύπο r

2

c = nr; είναι ταυτομερή με τις εναμίνες ενώ η εναμίνη είναι (οργανική χημεία) οποιαδήποτε από μία κατηγορία ακόρεστων αζωτούχων ενώσεων, που έχει τον γενικό τύπο r

2

c = c (r) -nr

2

, που παρασκευάζεται με αντίδραση συμπύκνωσης αλδεϋδης ή κετόνης με δευτεροταγή αμίνη. είναι οι ταυτομερείς μορφές ιμινών.