Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της γλωσσολογίας και της γλωσσικής έρευνας;


Απάντηση 1:

Η γλωσσολογία είναι το όνομα του ακαδημαϊκού τομέα που ασχολείται με τον τρόπο που λειτουργεί η γλώσσα και όλα τα επίπεδα. Με αυτό εννοώ τα πάντα, από τον τρόπο που παράγονται ήχοι στην φωνητική οδό ως προς τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται οι προτάσεις για το πώς εξελίσσονται οι γλώσσες στο πώς λειτουργεί η προπαγάνδα.

Η γλωσσική έρευνα είναι η επιστημονική έρευνα που γίνεται σε αυτόν τον τομέα. Μπορείτε να μελετήσετε τη γλωσσολογία χωρίς ποτέ να κάνετε κάποια επίσημη πρωτότυπη έρευνα της δικής σας.