Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των πολυθετειών και των νοσοκομείων των ειδικών;


Απάντηση 1:

1) Ένα νοσοκομείο σούπερ ειδικότητας ορίζεται ως νοσοκομείο που ασχολείται πρωτίστως και αποκλειστικά με τη φροντίδα και τη θεραπεία ασθενών που πάσχουν από συγκεκριμένη ασθένεια. Προσφέρουν εξειδικευμένες υπηρεσίες στους ασθενείς τους.

http: //www.consumer-voice.org/co ...

2) πολυ-ειδικότητα

παίζω

adjective multy · special · ty \ -spesh-əl-tē \

Ιατρικός ορισμός της πολυ-ειδικότητας

  1. : παροχή υπηρεσίας ή στελέχωση μελών ιατρικών ειδικοτήτων