Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της κοσμικής και της δημοκρατικής χώρας;


Απάντηση 1:

Η κοσμική χώρα σημαίνει μια χώρα στην οποία όλοι οι πολίτες είναι ίσοι. Μια χώρα μονάρχης μπορεί επίσης να είναι μια κοσμική χώρα αν ο βασιλιάς θέλει να είναι.

Δημοκρατία της χώρας είναι μια χώρα για το γιατί κανένας κυβερνήτης δεν είναι εκεί. Υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που το ελέγχει. Μια χώρα της δημοκρατίας μπορεί επίσης να είναι μια μη κοσμική χώρα. Για παράδειγμα: Πακιστανοί


Απάντηση 2:

Με βάση τη θρησκεία μπορούν να υπάρχουν τρεις τύποι χωρών

  1. Το κοσμικό που δεν ευνοεί κάποια ιδιαίτερη θρησκεία. Κάθε θρησκεία έχει τα ίδια δημοκρατικά δικαιώματα. Τέτοιες χώρες γνωρίζουν επίσης ως μη θρησκευτική χώρα.

π.χ.: - ΗΠΑ, Ινδία

2. Theist που ευνοεί μια συγκεκριμένη θρησκεία. Οι πολίτες της συγκεκριμένης θρησκείας έχουν κάποια ειδικά δικαιώματα ή προνόμια. Τέτοιες χώρες γνωρίζουν επίσης ως θρησκευτική ή θεοκρατική χώρα.

π.χ.: - ΙΣΛΑΜΙΚΗ Δημοκρατία του Πακιστάν, Σρι Λάνκα

3. Αθεϊστής που καταδικάζει κάθε θρησκευτική δραστηριότητα. Τέτοιες χώρες γνωρίζουν επίσης ως αντι-θρησκευτική χώρα.

π.χ.: - Βόρεια Κορέα

Το δημοκρατικό πνεύμα είναι δύο τύπων

  1. Μονάρχης, όπου ο αρχηγός του κράτους δεν εκλέγεται από τους ανθρώπους. Ο αρχηγός του κράτους περιορίζεται σε ορισμένες οικογένειες.

π.χ.: - Ηνωμένο Βασίλειο, Μαλαισία

2. Δημοκρατία όπου ο αρχηγός του κράτους εκλέγεται άμεσα ή έμμεσα από τον λαό.

π.χ.: - ΗΠΑ, Ινδία, Πακιστάν

Έτσι μια χώρα μπορεί να είναι κοσμική ή Δημοκρατία ή και τα δύο.

Όπως και η Ινδία είναι τόσο κοσμική όσο και Δημοκρατία

ενώ η Σρι Λάνκα και το Πακιστάν είναι Θεοκρατικά και Δημοκρατία

και η Ιαπωνία είναι μονάρχης και κοσμική χώρα.