Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της στρατηγικής σχέσης και της διμερούς σχέσης;


Απάντηση 1:

Δεν θα επικεντρωθώ στους ορισμούς των διμερών και στρατηγικών σχέσεων. Αυτό ήδη παρέχεται σε ορισμένες από τις παραπάνω απαντήσεις.

Μια βασική διαφορά μεταξύ αυτών των δύο τύπων σχέσεων είναι να κάνει με τη σαφήνεια των άμεσων πλεονεκτημάτων κατά τη σφυρηλάτηση των δεσμών. Στις Διμερείς σχέσεις, τα αντιληπτά πλεονεκτήματα είναι πολύ πιο σαφή και άμεση σε σύγκριση με μια στρατηγική.

Είναι κάτι σαν οι διμερείς σχέσεις τείνουν να είναι πιο «καρδιές», ενώ στρατηγικές τείνουν να είναι πιο «εγκεφαλικές» οδηγούνται! (Για παράδειγμα, οι γάμοι αγάπης εναντίον οικογενειακών γάμων)