Ποια είναι η διαφορά μεταξύ δομής και λειτουργιών;


Απάντηση 1:

Μια συνάρτηση είναι απλά ένα σύνολο λειτουργιών (θα μπορούσε να είναι 1) που μπορείτε να εφαρμόσετε σε ένα μέλος μιας ομάδας / οτιδήποτε.

Μια δομή είναι μια ομάδα στοιχείων που μοιράζονται κοινές ιδιότητες, όπως ... ας πούμε το σύνολο όλων των ζυγών αριθμών. Το άθροισμα των ζυγών αριθμών σας δίνει ζυγούς αριθμούς και ο πολλαπλασιασμός των ζυγών αριθμών σας δίνει αμέτρητους αριθμούς ... θα μπορούσαμε πιθανώς να ονομάσουμε αυτή τη δομή και να δούμε αν μπορούμε να συναγάγουμε θεωρήματα γι 'αυτούς που μας δίνουν πληροφορίες γι' αυτούς.