Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της πυκνότητας βάρους και του ειδικού βάρους


Απάντηση 1:

Η πυκνότητα ορίζεται ως ο όγκος μάζας ανά μονάδα όγκου. έχει τη μονάδα SI kg. m-3 και είναι απόλυτη ποσότητα. Η ειδική βαρύτητα είναι η αναλογία της πυκνότητας του υλικού με εκείνη του νερού στους 4 ° C (όπου είναι πιο πυκνή και θεωρείται ότι έχει την τιμή (*) 999,974 kg. είναι συνεπώς μια σχετική ποσότητα χωρίς μονάδες.Αγ 9, 2007


Απάντηση 2:

Η πυκνότητα είναι η ποσότητα μάζας σε δεδομένο όγκο, ενώ το ειδικό βάρος είναι η αναλογία της πυκνότητας ενός υλικού σε ένα συγκεκριμένο υλικό αναφοράς. Συνήθως όταν χρησιμοποιούμε συγκεκριμένα βάρη, συγκρίνουμε την πυκνότητα των υλικών με το νερό. Που, στην ουσία, θα έκανε απλώς το ειδικό βάρος του αντικειμένου το ίδιο με τη δική του πυκνότητα.