Ποια είναι η ατομική δομή του χάλυβα υψηλής αντοχής; Ποια είναι η διαφορά μεταξύ χάλυβα και χάλυβα υψηλής αντοχής;


Απάντηση 1:

Οι χάλυβες υψηλής αντοχής περιέχουν υψηλότερη περιεκτικότητα σε άνθρακα και άλλα στοιχεία από τον χάλυβα χαμηλής αντοχής. Αυτά τα στοιχεία, ιδιαίτερα ο άνθρακας, αλλάζουν τη δομή του χάλυβα όταν υποβάλλεται σε θερμική επεξεργασία. Η δομή του χάλυβα είναι βασικά κρύσταλλοι ή κόκκοι που ποικίλουν σε μέγεθος και σχήμα. Είναι οι ιδιότητες αυτών των κόκκων και οι ιδιότητες των ορίων μεταξύ κόκκων που επηρεάζουν τις ιδιότητες του χάλυβα και καθορίζουν τις διαφορές μεταξύ χάλυβα χαμηλής και υψηλής αντοχής. Γενικά, ο χάλυβας μεγαλύτερης αντοχής θα έχει λεπτότερους, μικρότερους, στρογγυλεμένους κόκκους.