Ποια είναι η βασική διαφορά μεταξύ σταθερής και ομοιόμορφης ταχύτητας;


Απάντηση 1:

Αυτοί οι δύο όροι θεωρούνται συχνά ίδιοι, αλλά είναι τελείως διαφορετικοί.

Η σταθερή ταχύτητα σημαίνει ότι η ταχύτητα του κινούμενου σώματος είναι σταθερή ή μη μεταβαλλόμενη και κινείται με μια σταθερή τιμή σε σχέση με το χρόνο όπως φαίνεται από το γράφημα ταχύτητας-χρόνου παρακάτω.

ενώ,

Η ομοιόμορφη ταχύτητα σημαίνει ότι η ταχύτητα του κινούμενου σώματος αλλάζει συνεχώς σε σχέση με το χρόνο ή ότι η αύξηση της ταχύτητας είναι άμεσα ανάλογη με την αύξηση του χρόνου, η οποία φαίνεται κατωτέρω με γράφημα ταχύτητας-χρόνου.

Ελπίδα αυτό βοήθησε :)


Απάντηση 2:

Είδα τις ήδη διαθέσιμες απαντήσεις. Υπάρχουν μόνο δύο τύποι ταχύτητας: ομοιόμορφες και μη ομοιόμορφες ταχύτητες. Η σταθερή ταχύτητα σημαίνει μόνο ομοιόμορφη ταχύτητα. Σε σταθερή ταχύτητα θα πρέπει να υπάρχει κάποια ποσότητα που δεν πρέπει να αλλάζει με την πάροδο του χρόνου. Εδώ, η ταχύτητα είναι μια διανυσματική ποσότητα, οποιαδήποτε αλλαγή είτε σε μέγεθος είτε σε κατεύθυνση θα απογυμνώσει το όνομα από την "ταχύτητα" και αυτό θα γίνει αυτομάτως επιτάχυνση.

Ως εκ τούτου, η σταθερή ταχύτητα και η ομοιόμορφη ταχύτητα δεν είναι δύο διαφορετικοί τύποι. Και οι δύο είναι το ένα και το αυτό. Αυτή είναι η άποψή μου.


Απάντηση 3:

Το σώμα μπορεί να λεχθεί ότι κινείται με σταθερή ταχύτητα αν ταξιδεύει σε ευθεία διαδρομή με σταθερή ταχύτητα.

Όταν ένα σώμα εκτελεί κίνηση με ομοιόμορφη ταχύτητα, το μέγεθος της ταχύτητας παραμένει ίδιο, αλλά η κατεύθυνση μπορεί να αλλάξει.

Έτσι, ένα σώμα που κινείται με σταθερή ταχύτητα και λέγεται ότι κινείται με ομοιόμορφη ταχύτητα αλλά το αντίστροφο μπορεί να μην είναι αλήθεια.


Απάντηση 4:

Βασικά, "τίποτα".

Αλλά υπάρχει μια διαφορά.

Όταν μιλάμε για τη φυσική, λέμε "σταθερή ταχύτητα".

Και όταν ένας σπουδαίος μελετητής γράφει μια επιστημονική αναφορά, για ένα περιοδικό ή για ένα βιβλίο, λένε "Ομοιόμορφη ταχύτητα". Είναι απλώς να κάνουμε τα πράγματα πιο φανταχτά.

Δεν καταλαβαίνω γιατί έχουμε μια τέτοια στάση.


Απάντηση 5:

Σπανίως χρησιμοποιούμε επίθετο "ομοιόμορφη" για την ταχύτητα ουσιαστικού. Λέμε σταθερή ταχύτητα. Αυτό σημαίνει ότι το μέγεθος και η κατεύθυνση του διανύσματος παραμένει ίδια για την υπό εξέταση χρονική περίοδο.

Το επίθετο "ομοιόμορφη" εφαρμόζεται στο ουσιαστικό "Επιτάχυνση".

Ομοιόμορφη επιτάχυνση σημαίνει ότι η αυξανόμενη ταχύτητα σε σχέση με το αυξητικό "Χρόνο" είναι σταθερή.Για παράδειγμα Η ομοιόμορφη επιτάχυνση του αυτοκινήτου μπορεί να περιγραφεί ως 0 έως 100 χλμ. / Ώρα σε μόλις 10 δευτερόλεπτα.

Ο δάσκαλος της φυσικής θα πει το ίδιο πράγμα με 10 χιλιόμετρα / ώρα / δευτερόλεπτο.

Το επόμενο πράγμα είναι τρελή.

Το Jerk είναι μια λειτουργία τρίτου βαθμού όπου υπάρχει μια σταθερή αύξηση της ίδιας της επιτάχυνσης για μια ορισμένη χρονική περίοδο

Παράδειγμα τράνταγμα 10km / sec / sec / sec.


Απάντηση 6:

Ναί.

Όταν ένα σώμα κινείται σε μια ευθεία διαδρομή με μια σταθερή ταχύτητα ονομάζεται σταθερή ταχύτητα.

Ενώ για την ομοιόμορφη ταχύτητα ένα σώμα πρέπει να έχει ένα σταθερό μέγεθος ταχύτητας αλλά η κατεύθυνση μπορεί να αλλάξει.

Έτσι μπορούμε να πούμε ότι, η σταθερή ταχύτητα είναι ομοιόμορφη ταχύτητα. Αλλά η ομοιόμορφη ταχύτητα μπορεί να είναι ή να μην είναι σταθερή ταχύτητα.

Ελπίζω ότι βοήθησε. Να εχετε μια καλη μερα!!


Απάντηση 7:

Ναί.

Όταν ένα σώμα κινείται σε μια ευθεία διαδρομή με μια σταθερή ταχύτητα ονομάζεται σταθερή ταχύτητα.

Ενώ για την ομοιόμορφη ταχύτητα ένα σώμα πρέπει να έχει ένα σταθερό μέγεθος ταχύτητας αλλά η κατεύθυνση μπορεί να αλλάξει.

Έτσι μπορούμε να πούμε ότι, η σταθερή ταχύτητα είναι ομοιόμορφη ταχύτητα. Αλλά η ομοιόμορφη ταχύτητα μπορεί να είναι ή να μην είναι σταθερή ταχύτητα.

Ελπίζω ότι βοήθησε. Να εχετε μια καλη μερα!!


Απάντηση 8:

Ναί.

Όταν ένα σώμα κινείται σε μια ευθεία διαδρομή με μια σταθερή ταχύτητα ονομάζεται σταθερή ταχύτητα.

Ενώ για την ομοιόμορφη ταχύτητα ένα σώμα πρέπει να έχει ένα σταθερό μέγεθος ταχύτητας αλλά η κατεύθυνση μπορεί να αλλάξει.

Έτσι μπορούμε να πούμε ότι, η σταθερή ταχύτητα είναι ομοιόμορφη ταχύτητα. Αλλά η ομοιόμορφη ταχύτητα μπορεί να είναι ή να μην είναι σταθερή ταχύτητα.

Ελπίζω ότι βοήθησε. Να εχετε μια καλη μερα!!