Ποια είναι η βασική διαφορά μεταξύ της DNA πολυμεράσης 1 και της πολυμεράσης RNA;


Απάντηση 1:

Η βασική διαφορά είναι ότι η ϋΝΑ πολυμεράση Ι συμμετέχει στη διαδικασία αντιγραφής και κυρίως επισκευάζει οποιαδήποτε βλάβη στον αναπτυσσόμενο κλάδο ϋΝΑ με την ανάγνωση δραστικότητας 3'-5 'εξωνουκλεάσης, αλλά χρησιμεύει επίσης για να συνδέσει θραύσματα okazaki με διαγραφή RNA εναρκτήρων και αντικαθιστώντας τον κλώνο με το DNA. ΚΑΙ Η πολυμεράση II RNA είναι η μόνη μεταξύ των 3 διαφορετικών πολυμεράσεων RNA (συμμετέχει στην μεταγραφή) που έχει την δραστικότητα 3'-5 'εξωνουκλεάσης.