Ποια είναι η βασική διαφορά μεταξύ των κανονικών ηλεκτρονικών συσκευών και των συσκευών ρεύματος;


Απάντηση 1:

Οι κανονικές ηλεκτρονικές συσκευές είναι τρανζίστορ για παράδειγμα BC 547, BC 107, BC 557 κλπ, αντιστάσεις χαμηλής ισχύος (0,5 W), πυκνωτές και λίγα άλλα πράγματα.

Κάτω από την κατηγορία των ηλεκτρονικών συσκευών ισχύος, υπάρχουν θυροσκόπια, δίοδοι ισχύος, τρανζίστορ ισχύος, ισχύος MOSFETS, IGBT (τρανζίστορ με διπολική διασταύρωση με μόνωση πύλης), TRIAC και πολλά άλλα.

Τα εξαρτήματα κυκλώματος που χρησιμοποιούμε για τους απλούς σκοπούς ηλεκτρονικών κυκλωμάτων μας είναι απλά οι κανονικές ηλεκτρονικές συσκευές. Εκείνοι στις βιομηχανίες, οι συσκευές με κανονικές ονομαστικές τιμές ισχύος δεν επαρκούν. Συνεπώς, ενεργοποιούμε τις ηλεκτρονικές συσκευές ισχύος.

Οι ηλεκτρονικές συσκευές ισχύος διαφέρουν από τις συνήθεις από την κατασκευή τους. Η δομή μιας κανονικής διόδου είναι μια απλή σύνδεση pn ενώ η δομή μιας διόδου ισχύος διαφέρει από αυτή.

Η δομή μιας κανονικής διόδου δίνεται παρακάτω.

Αυτή είναι η δομή μιας διόδου ισχύος.

Η διάκριση των κανονικών διόδων και των διόδων ισχύος διαφέρει επίσης. Οι δίοδοι ισχύος έχουν υψηλότερες επιδόσεις μεταγωγής από τις κανονικές διόδους. Η περιοχή n είναι μεγάλη για να δεχτεί την περιοχή εξάντλησης.

Παρόμοια είναι η περίπτωση των τρανζίστορς ισχύος και των κανονικών τρανζίστορ. Κάθε ισχύς ηλεκτρονική συσκευή είναι σε θέση να αντέξει υψηλότερες τάξεις αμπέρ και τάσης από τις κανονικές συσκευές και έχουν υψηλότερα χαρακτηριστικά μεταγωγής από τα κανονικά.

Με την αλλαγή των χαρακτηριστικών δίνουμε φως στην ώρα, εκτός χρόνου, η οποία περιλαμβάνει χρόνο ανόδου, χρόνο πτώσης κλπ. Της συσκευής.