Ποια είναι η βασική διαφορά μεταξύ του διατμητικού τοίχου και του τοίχου συγκράτησης;


Απάντηση 1:

Όπως γνωρίζετε, τώρα μερικές μέρες ξεκινάμε να κατασκευάζουμε οποιαδήποτε δομή αρκετά κάτω από το επίπεδο του εδάφους. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το έδαφος δίπλα στη δομή δεν θα πρέπει να πέσει. Μπορεί να βλάψει το κτίριο. Για να διατηρήσουμε το έδαφος να πέσει, κατασκευάζονται τοίχοι συγκράτησης.

Τα τοιχώματα διάτμησης λειτουργούν ως ένα μέλος που φέρει φορτίο οποιασδήποτε δομής, φροντίζοντας για πλευρικά φορτία. Ενισχύει τη σταθερότητα και λειτουργεί επίσης ως διαχωριστικά τοιχώματα μεταξύ διαφορετικών τμημάτων του κτιρίου.


Απάντηση 2:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ:

  1. Στην δομική μηχανική, ένας τοίχος διάτμησης είναι ένα δομικό σύστημα αποτελούμενο από ενισχυμένα πάνελ (γνωστά και ως πλάκες διάτμησης) για την αντιμετώπιση των επιδράσεων του πλευρικού φορτίου που επενεργεί σε μια δομή. Τα φορτία παραμόρφωσης και σεισμικά είναι τα πιο συνηθισμένα φορτία . Κάτω από πολλούς κτιριακούς κώδικες, όλες οι εξωτερικές γραμμές τοίχου σε ξύλινη ή χαλύβδινη κατασκευή πλαισίου πρέπει να είναι ενισχυμένες. Ανάλογα με το μέγεθος του κτιρίου, πρέπει να στερεωθούν και μερικά εσωτερικά τοιχώματα. Μια δομή διατμητικών τοιχωμάτων στο κέντρο ενός μεγάλου κτιρίου - που συχνά περικλείει έναν άξονα ανελκυστήρα ή ένα κλιμακοστάσιο - σχηματίζει έναν πυρήνα διάτμησης. εφαρμόζονται κατά μήκος του ύψους τους. Το εφαρμοζόμενο φορτίο μεταφέρεται γενικά στον τοίχο με ένα διάφραγμα ή συλλέκτη ή μέλος έλξης. Είναι κατασκευασμένα από ξύλο, σκυρόδεμα και CMU (τοιχοποιία). Το κόντρα πλακέ είναι το συμβατικό υλικό που χρησιμοποιείται στα τοιχώματα διάτμησης, αλλά με την πρόοδο της τεχνολογίας και των σύγχρονων μεθόδων κατασκευής, άλλες προκατασκευασμένες επιλογές έχουν καταστήσει δυνατή την έγχυση συγκροτημάτων διάτμησης σε στενούς τοίχους σε κάθε πλευρά ενός ανοίγματος. Οι πλάκες διάτμησης από χάλυβα και χάλυβα στη θέση δομικού κόντρα πλακέ σε διατμητικά τοιχώματα απέδειξαν ότι παρέχουν ισχυρότερη σεισμική αντίσταση.

ΤΟΙΧΟΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ:

  1. Τα τοιχώματα συγκράτησης είναι σχετικά άκαμπτα τοιχώματα που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη της μάζας του εδάφους πλευρικά έτσι ώστε το έδαφος να μπορεί να συγκρατηθεί σε διαφορετικά επίπεδα στις δύο πλευρές. Τα τοιχώματα συγκράτησης είναι δομές σχεδιασμένες να συγκρατούν το έδαφος σε μια κλίση που δεν θα διατηρούσε φυσικά (συνήθως μια απότομη, σχεδόν κάθετη ή κατακόρυφη κλίση). Χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση των εδαφών μεταξύ δύο διαφορετικών ανυψώσεων, συχνά σε περιοχές εδάφους με ανεπιθύμητες πλαγιές ή σε περιοχές όπου το τοπίο χρειάζεται να διαμορφωθεί σοβαρά και να κατασκευαστεί για πιο συγκεκριμένους σκοπούς, όπως η καλλιέργεια στην πλαγιά ή οι οδοστρωμένες διαβάσεις. ΤΟΙΧΟΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ. Αλλά ο όρος συνήθως αναφέρεται σε ένα τοίχωμα συγκρατήσεως προβόλου, το οποίο είναι μια ανεξάρτητη δομή χωρίς πλευρική στήριξη στην κορυφή του. Αυτά είναι προεξέχοντα από μια βάση και ανυψώνονται πάνω από τον βαθμό στη μία πλευρά για να διατηρούν ένα υψηλότερο επίπεδο βαθμού στην αντίθετη πλευρά. Τα τοιχώματα πρέπει να αντιστέκονται στις πλευρικές πιέσεις που δημιουργούνται από χαλαρά εδάφη ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, από πιέσεις νερού.

Ελπίζω ότι αυτή η απάντηση ήταν χρήσιμη για εσάς.


Απάντηση 3:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ:

  1. Στην δομική μηχανική, ένας τοίχος διάτμησης είναι ένα δομικό σύστημα αποτελούμενο από ενισχυμένα πάνελ (γνωστά και ως πλάκες διάτμησης) για την αντιμετώπιση των επιδράσεων του πλευρικού φορτίου που επενεργεί σε μια δομή. Τα φορτία παραμόρφωσης και σεισμικά είναι τα πιο συνηθισμένα φορτία . Κάτω από πολλούς κτιριακούς κώδικες, όλες οι εξωτερικές γραμμές τοίχου σε ξύλινη ή χαλύβδινη κατασκευή πλαισίου πρέπει να είναι ενισχυμένες. Ανάλογα με το μέγεθος του κτιρίου, πρέπει να στερεωθούν και μερικά εσωτερικά τοιχώματα. Μια δομή διατμητικών τοιχωμάτων στο κέντρο ενός μεγάλου κτιρίου - που συχνά περικλείει έναν άξονα ανελκυστήρα ή ένα κλιμακοστάσιο - σχηματίζει έναν πυρήνα διάτμησης. εφαρμόζονται κατά μήκος του ύψους τους. Το εφαρμοζόμενο φορτίο μεταφέρεται γενικά στον τοίχο με ένα διάφραγμα ή συλλέκτη ή μέλος έλξης. Είναι κατασκευασμένα από ξύλο, σκυρόδεμα και CMU (τοιχοποιία). Το κόντρα πλακέ είναι το συμβατικό υλικό που χρησιμοποιείται στα τοιχώματα διάτμησης, αλλά με την πρόοδο της τεχνολογίας και των σύγχρονων μεθόδων κατασκευής, άλλες προκατασκευασμένες επιλογές έχουν καταστήσει δυνατή την έγχυση συγκροτημάτων διάτμησης σε στενούς τοίχους σε κάθε πλευρά ενός ανοίγματος. Οι πλάκες διάτμησης από χάλυβα και χάλυβα στη θέση δομικού κόντρα πλακέ σε διατμητικά τοιχώματα απέδειξαν ότι παρέχουν ισχυρότερη σεισμική αντίσταση.

ΤΟΙΧΟΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ:

  1. Τα τοιχώματα συγκράτησης είναι σχετικά άκαμπτα τοιχώματα που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη της μάζας του εδάφους πλευρικά έτσι ώστε το έδαφος να μπορεί να συγκρατηθεί σε διαφορετικά επίπεδα στις δύο πλευρές. Τα τοιχώματα συγκράτησης είναι δομές σχεδιασμένες να συγκρατούν το έδαφος σε μια κλίση που δεν θα διατηρούσε φυσικά (συνήθως μια απότομη, σχεδόν κάθετη ή κατακόρυφη κλίση). Χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση των εδαφών μεταξύ δύο διαφορετικών ανυψώσεων, συχνά σε περιοχές εδάφους με ανεπιθύμητες πλαγιές ή σε περιοχές όπου το τοπίο χρειάζεται να διαμορφωθεί σοβαρά και να κατασκευαστεί για πιο συγκεκριμένους σκοπούς, όπως η καλλιέργεια στην πλαγιά ή οι οδοστρωμένες διαβάσεις. ΤΟΙΧΟΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ. Αλλά ο όρος συνήθως αναφέρεται σε ένα τοίχωμα συγκρατήσεως προβόλου, το οποίο είναι μια ανεξάρτητη δομή χωρίς πλευρική στήριξη στην κορυφή του. Αυτά είναι προεξέχοντα από μια βάση και ανυψώνονται πάνω από τον βαθμό στη μία πλευρά για να διατηρούν ένα υψηλότερο επίπεδο βαθμού στην αντίθετη πλευρά. Τα τοιχώματα πρέπει να αντιστέκονται στις πλευρικές πιέσεις που δημιουργούνται από χαλαρά εδάφη ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, από πιέσεις νερού.

Ελπίζω ότι αυτή η απάντηση ήταν χρήσιμη για εσάς.