Ποια είναι η βασική διαφορά μεταξύ του SP2 και του SP3;


Απάντηση 1:

Η βασική διαφορά μεταξύ του sp2 και του sp3 υβριδισμού είναι ότι στον sp2 υβριδισμό τα s και 2 p-orbitals αλληλεπικαλύπτονται ο ένας με τον άλλο και σχηματίζουν 3 υβριδισμένα τροχιακά που έχουν ίδια ενέργεια και σχήμα, ενώ στο sp3 υβριδισμό το ένα και το 3p-orbital αλληλεπικαλύπτονται μεταξύ τους και σχηματίζουν 4 υβριδίζει τροχιακά ... ..είναι η βασική διαφορά ....

Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες differnces Ie γωνία ...... αλλά όπως σας ενδιαφέρει με τη βασική διαφορά, έτσι έχω αναφερθεί .. :)