Ποια είναι η διαφορά μεταξύ δομών 2D και 3D στην ανάλυση δομής;


Απάντηση 1:

2D και 3D αναφέρονται στις πραγματικές διαστάσεις σε ένα χώρο εργασίας υπολογιστών. Το 2D είναι "επίπεδο", χρησιμοποιώντας τις οριζόντιες και κατακόρυφες διαστάσεις (X και Y), η εικόνα έχει μόνο δύο διαστάσεις και αν γυρίσει προς τα πλάγια γίνεται γραμμή. Το 3D προσθέτει τη διάσταση βάθους (Z). Αυτή η τρίτη διάσταση επιτρέπει την περιστροφή και την οπτικοποίηση από πολλές όψεις. Βασικά είναι η διαφορά ανάμεσα σε μια φωτογραφία και ένα γλυπτό.

Για περισσότερες ερωτήσεις, παρακαλώ επισκεφθείτε το 3d rendering | 3d rendering services | 3d visualization-3d team