Ποια είναι η διαφορά μεταξύ 3D και Bluray;


Απάντηση 1:

Υποθέτοντας ότι αναφέρεστε σε βίντεο:

  • Το 3D αναφέρεται σε διάφορα οπτικά εφέ που δίνουν την εμφάνιση βάθους στην εικόνα του βίντεο. Αυτό συνήθως απαιτεί τη χρήση ειδικών ποτηριών, έτσι ώστε κάθε μάτι να λαμβάνει μια ελαφρώς διαφορετική εικόνα. Το Blu-ray είναι μια μορφή φυσικών μέσων που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση και τη διανομή ψηφιακών δεδομένων. Χρησιμοποιείται κυρίως για τη διανομή βίντεο υψηλής ανάλυσης.