Ποια είναι η διαφορά μεταξύ a και & a στο C;


Απάντηση 1:

Εδώ θα ξεκαθαρίσω κάποιες βασικές από τις δικές σας.

Στο C "&" σημαίνει ampersand.

& είναι γραμμένο πριν από οποιαδήποτε μεταβλητή, επειδή εμφανίζει τη διεύθυνση της μεταβλητής όπου η τιμή θα αποθηκεύσει ή ποια είναι η διεύθυνση του a.

Ακριβώς όπως αν γράφετε, υποθέστε ότι το "a" είναι μεταβλητό και ο τύπος ακέραιου αριθμού του.

scanf ("% d", & a)

 αυτό θα σαρώνει μια ακέραια τιμή και θα την αποθηκεύει στη διεύθυνση της μεταβλητής a. Λόγω του "&" θα καθοδηγήσει τη λειτουργία scanf, στην οποία διεύθυνση θα αποθηκευτεί η τιμή που καταχωρήσατε.

Αν γράφετε τον παρακάτω κώδικα.

printf ("η τιμή του a είναι% d", a);

Αυτός ο κώδικας θα εκτυπώσει την τιμή μιας αποθηκευμένης στη μεταβλητή a.

Και ταυτόχρονα γράφετε αυτόν τον κώδικα.

printf ("διεύθυνση του a είναι% d", & a);

 αυτό θα δείξει ποια είναι η διεύθυνση της μεταβλητής a όπου η τιμή του a αποθηκεύεται.

Γράφετε αυτό το πρόγραμμα και σίγουρα θα καταλάβετε την έννοια του ampersand.

#include

#include

κενό κύρια ()

{

int a;

clrscr ();

printf ("Εισαγάγετε μια τιμή για αποθήκευση:");

scanf ("% d", & a)

printf ("η τιμή του a είναι% d", a);

printf ("διεύθυνση του a είναι% d", & a);

getch ();

}}

Θα πάρετε από αυτό το πρόγραμμα hust τρέχει σε turbo c + + ή dev + c ++ ή anyother compiler.

Να έχεις μια υπέροχη μέρα.


Απάντηση 2:

Για λόγους απλότητας, υποθέστε ότι ο εμβολέας στον υπολογιστή σας είναι κατανεμημένος σε μπλοκ και κάθε μπλοκ έχει ορισμένο όνομα (ή πεδίο ή μεταβλητή). Στην περίπτωση αυτή, το 'a' είναι το όνομα για ένα συγκεκριμένο τεμάχιο μπλοκ που έχει επιλεγεί τυχαία και αυτό το μπλοκ πρέπει να έχει μια διεύθυνση στην οποία έχει πρόσβαση απλά πληκτρολογώντας & πριν το όνομα της μεταβλητής. Ελπίζω ότι αυτό βοηθά.


Απάντηση 3:

Για λόγους απλότητας, υποθέστε ότι ο εμβολέας στον υπολογιστή σας είναι κατανεμημένος σε μπλοκ και κάθε μπλοκ έχει ορισμένο όνομα (ή πεδίο ή μεταβλητή). Στην περίπτωση αυτή, το 'a' είναι το όνομα για ένα συγκεκριμένο τεμάχιο μπλοκ που έχει επιλεγεί τυχαία και αυτό το μπλοκ πρέπει να έχει μια διεύθυνση στην οποία έχει πρόσβαση απλά πληκτρολογώντας & πριν το όνομα της μεταβλητής. Ελπίζω ότι αυτό βοηθά.


Απάντηση 4:

Για λόγους απλότητας, υποθέστε ότι ο εμβολέας στον υπολογιστή σας είναι κατανεμημένος σε μπλοκ και κάθε μπλοκ έχει ορισμένο όνομα (ή πεδίο ή μεταβλητή). Στην περίπτωση αυτή, το 'a' είναι το όνομα για ένα συγκεκριμένο τεμάχιο μπλοκ που έχει επιλεγεί τυχαία και αυτό το μπλοκ πρέπει να έχει μια διεύθυνση στην οποία έχει πρόσβαση απλά πληκτρολογώντας & πριν το όνομα της μεταβλητής. Ελπίζω ότι αυτό βοηθά.