Ποια είναι η διαφορά μεταξύ μιας τιμολογίου και μιας φορτωτικής;


Απάντηση 1:

Ο άρρωστος είναι ένα χρηματοπιστωτικό έγγραφο - ένα διαπραγματεύσιμο μέσο με δυνατότητα διαπραγματεύσεων για τον διακανονισμό της πληρωμής για συναλλαγές

Ένα δελτίο φόρτωσης είναι ένα έγγραφο αποστολής που δίνει τον τίτλο στα εμπορεύματα επί ενός σκάφους το οποίο μεταφέρεται από το πλοίο προς το μέρος που πρόκειται να του παραδοθεί ως ιδιοκτήτης σύμφωνα με το έγγραφο.