Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός δυαδικού γενετικού αλγορίθμου και ενός γενετικού αλγόριθμου με κυμαινόμενο σημείο;


Απάντηση 1:

Πιστεύω ότι η διαφορά είναι όσον αφορά το χρωμόσωμα που τροποποιείται. Θα μπορούσατε να πείτε ότι το GA με κινητό σημείο είναι ένας υποτύπος του δυαδικού GA, επειδή οι αριθμοί κυμαινόμενου σημείου τελικά κωδικοποιούνται σε δυαδικό. Το γεγονός ότι είναι αριθμοί κινητής υποδιαστολής είναι θέμα έκφρασης.

Τα χρωμοσώματα θα μπορούσαν εύκολα να είναι ακέραιοι χαρακτήρες ή χαρακτήρες ή οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να κωδικοποιηθεί σε δυαδικό (υπονοούμενα με την επιθυμία να συνδυαστούν κατά μήκος των δυαδικών ψηφίων).