Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός διαγράμματος και ενός διαγράμματος ροής;


Απάντηση 1:

Στην πραγματικότητα, ένα διάγραμμα ροής είναι ένας τύπος ενός διαγράμματος. Ένα μπλοκ διάγραμμα είναι οποιοδήποτε διάγραμμα που περιέχει μπλοκ ή κουτιά για να απεικονίσει κάτι. Περιλαμβάνει συνήθως συνδέσμους που αντιπροσωπεύουν σχέσεις μεταξύ των πλαισίων.

Ο όρος "διάγραμμα ροής" χρησιμοποιείται μερικές φορές ως συνώνυμο για το διάγραμμα ροής, αλλά είναι επίσης γενικός όρος που περιλαμβάνει πολλούς τύπους διαγραμμάτων, όπως:

  • Διάγραμμα ροής Διάγραμμα ροής δεδομένωνΔιαγραμμα ροής ελέγχουΔιαγραμμα ροής ενεργειώνΔιαγραμματικό διάγραμμα ροής λειτουργιώνΣυθμικό διάγραμμα

και τα λοιπά.

Αν ενδιαφέρεστε για τη διαγράμμιση μπορείτε να ελέγξετε αυτήν την ιστοσελίδα με παραδείγματα διαγραμμάτων: Πόροι - Λογισμικό Ιδέες Modeler.

Αν θέλετε να σχεδιάσετε τα δικά σας διαγράμματα και να δοκιμάσετε τον εαυτό σας με πολλαπλούς τύπους διαγραμμάτων, μπορείτε να κατεβάσετε το εργαλείο λογισμικού λογισμικού ιδεών Modeler - Download - Software Ideas Modeler.


Απάντηση 2:

Ένα διάγραμμα ροής είναι μια οπτική απεικόνιση μιας διαδικασίας ή μιας ροής. Υπάρχει ένας τυποποιημένος τρόπος για να τα σχεδιάσετε χρησιμοποιώντας σύμβολα διαγράμματος ροής, καθιστώντας τα καθολικά κατανοητά.

Ένα μπλοκ διαγράμματα είναι ένας γενικός όρος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση οποιουδήποτε διαγράμματος που δεν ανήκει σε κανένα συγκεκριμένο διάγραμμα.

Μπορείτε να σχεδιάσετε όλους τους τύπους διαγραμμάτων χρησιμοποιώντας το διαδικτυακό εργαλείο διαγραμμάτων. Αυτά περιλαμβάνουν διαγράμματα ροής, διαγράμματα οργάνωσης και επίσης διαγράμματα μπλοκ.