Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός διπολικού δεσμού και ενός μοριακού διπόλου;


Απάντηση 1:

Τα διπόλια δέσμευσης εμφανίζονται μέσα σε ένα μόριο, για παράδειγμα παίρνουν ένα αλογονοαλκάνιο με τη λειτουργική ομάδα Br-C

Το Br είναι εξαιρετικά ηλεκτροαρνητικό, ώστε να «τραβήξει» τα ηλεκτρόνια στο δεσμό προς το μέρος του καθιστώντας το ελαφρώς αρνητικό και τον άνθρακα ελαφρώς θετικό

Ωστόσο, τα μόρια διπολίου αναφέρονται στο σύνολο της οντότητας και συμβαίνουν συνήθως με τύχη. Καθώς τα ηλεκτρόνια κινούνται συνεχώς, κινούνται τυχαία σε μια πλευρά της μοριακής κάνοντας αυτή την πλευρά πιο αρνητική.