Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε BPA Business Process Engineering και BPA;


Απάντηση 1:

Η Business Process Engineering είναι μια υποκατηγορία της Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διεργασιών. Η Μηχανική Επιχειρησιακών Διεργασιών αναλύει γενικά όλες τις επιχειρησιακές διαδικασίες για τη βελτίωση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων και συνδέεται με ολόκληρες λειτουργίες και ροές εργασίας.

Ενώ η αυτοματοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών συγκροτεί επιχειρηματικές λύσεις μεταξύ προηγμένης τεχνολογίας με άριστη αποδοτικότητα εργασίας και εξοικονομεί ώρες ανθρώπινου ωραρίου και κόστος.

Βρείτε βαθύτερη γνώση στην υπηρεσία αυτοματοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών.