Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός προπονητή καριέρας και ενός εκτελεστικού προπονητή;


Απάντηση 1:

Συνήθως, ένας προπονητής σταδιοδρομίας θα επικεντρωθεί στην προώθηση της καριέρας σας, βοηθώντας σας να κάνετε τα επόμενα βήματα προς το μακροπρόθεσμο στόχο σας.

Ένας εκτελεστικός προπονητής θα καλύπτει συχνά πολλά άλλα θέματα, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου να γίνει καλύτερος ηγέτης, να πάρει στρατηγικές αποφάσεις και να αναπτύξει βασικές σχέσεις. Προφανώς υπάρχει αλληλεπικάλυψη μεταξύ αυτών των δύο, και δεν υπάρχει καθολικός ορισμός που υιοθετούν οι προπονητές.

Συζητήστε με υποψήφιους προπονητές σχετικά με τα θέματα με τα οποία θα θέλατε να βοηθήσετε να ασχοληθείτε, για να δείτε αν έχουν τη γνώση και την προσέγγιση που σας αρέσει. Δεν πειράζει τόσο πολύ τι αποκαλούν την επιχείρησή τους.


Απάντηση 2:

To me:

Ένας προπονητής σταδιοδρομίας παρέχει γενικά συμβουλές εμπειρογνωμόνων σχετικά με την παρακολούθηση καριέρας και τη μετάβαση.

Ένας προπονητής ζωής έχει γενικά ένα ευρύτερο φάσμα εμπειρογνωμοσύνης, καλύπτοντας τις περισσότερες, αν όχι όλες, σημαντικές διαστάσεις ζωής, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων σταδιοδρομίας.

Ένας εκτελεστικός προπονητής λειτουργεί γενικά στην επιχειρηματική σκηνή, προσφέροντας συμβουλές από ειδικούς για την αύξηση της παραγωγικότητας και της οργανωτικής ευημερίας του χώρου εργασίας σε επαγγελματίες και επαγγελματίες, κυρίως με βάση το ένα προς ένα.

Για να τους εμπλακείτε, ελέγξτε τα υπόβαθρα και τις μαρτυρίες τους, με αυστηρή αυστηρότητα, όπως κάποιοι, λυπηρό να πούμε, μην περπατάτε τη συζήτησή τους.


Απάντηση 3:

To me:

Ένας προπονητής σταδιοδρομίας παρέχει γενικά συμβουλές εμπειρογνωμόνων σχετικά με την παρακολούθηση καριέρας και τη μετάβαση.

Ένας προπονητής ζωής έχει γενικά ένα ευρύτερο φάσμα εμπειρογνωμοσύνης, καλύπτοντας τις περισσότερες, αν όχι όλες, σημαντικές διαστάσεις ζωής, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων σταδιοδρομίας.

Ένας εκτελεστικός προπονητής λειτουργεί γενικά στην επιχειρηματική σκηνή, προσφέροντας συμβουλές από ειδικούς για την αύξηση της παραγωγικότητας και της οργανωτικής ευημερίας του χώρου εργασίας σε επαγγελματίες και επαγγελματίες, κυρίως με βάση το ένα προς ένα.

Για να τους εμπλακείτε, ελέγξτε τα υπόβαθρα και τις μαρτυρίες τους, με αυστηρή αυστηρότητα, όπως κάποιοι, λυπηρό να πούμε, μην περπατάτε τη συζήτησή τους.