Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός CD-ROM και ενός CD-RW;


Απάντηση 1:

Όλα τα CD είναι τελικά CD-ROM. Το ROM σημαίνει μνήμη μόνο για ανάγνωση, που σημαίνει ότι τα δεδομένα δεν μπορούν να τροποποιηθούν. Ένα CD-RW είναι επανεγγράψιμο, που σημαίνει ότι τα δεδομένα μπορούν να αλλάξουν, αλλά μόνο από μια συμβατή μονάδα δίσκου. Εάν παίρνετε ένα CD-RW που έχει "καεί" και το τοποθετήσετε σε μια συνηθισμένη μονάδα CD, είναι, για όλες τις προθέσεις και σκοπούς, ένα CD-ROM, αφού αυτή η μονάδα δεν μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Ορισμένες τυπικές μονάδες CD [παλαιότερες] δεν είναι σε θέση να διαβάσουν ένα CD-RW, επειδή το επίπεδο αντίθεσης δεν είναι αρκετά υψηλό για να εγγραφεί ως εγγραφή.