Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε ένα cladogram και ένα φυλογράφημα;


Απάντηση 1:

Το cladogram είναι ένα διάγραμμα που αντιπροσωπεύει τη σχέση μεταξύ των οργανισμών αλλά δεν δείχνει εξελικτική σχέση μεταξύ των προγόνων.

Το Phylogram είναι παρόμοιο με το cladogram καθώς αντιπροσωπεύει επίσης τη σχέση μεταξύ των οργανισμών.

Το Phylogram είναι διαφορετικό από το cladogram καθώς δείχνει την εξελικτική σχέση μεταξύ των προγόνων με το χρόνο