Ποια είναι η διαφορά μεταξύ επιτροπής και συμβουλίου;


Απάντηση 1:

Θα κάνατε εντάξει μόνο να ψάχνετε τις καταχωρήσεις λεξιλογίου στα λεξικά. Ο πολιτικός μου τρόπος να περιγράψω τις λέξεις θα ήταν ότι οι επιτροπές είναι προσωρινές και για περιορισμένους σκοπούς, ενώ τα συμβούλια είναι μόνιμα και για ευρύτερα καθορισμένους σκοπούς. Μέλη μπορεί να εκλεγούν ή να διοριστούν, αλλά η εκλογή είναι πιο πιθανή σε συμβούλια ενώ ο διορισμός είναι πιο πιθανό σε επιτροπές.