Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός πτυχίου επιστήμης των υπολογιστών και ενός διπλώματος πληροφορικής;


Απάντηση 1:

Σε άλλες χώρες (όπως η Γερμανία για παράδειγμα), το δίπλωμα ήταν ένα είδος πτυχίου που ισοδυναμεί με ένα μεταπτυχιακό δίπλωμα. Η διαφορά ήταν ότι μελετήσατε για 10 εξάμηνα, δεν υπήρχε πτυχίο μεταξύ των μαθητών. Ήταν όλα σε ένα πάει. Στο τέλος αποκτήσατε ένα δίπλωμα. Τώρα τα περισσότερα πράγματα είναι γκρουπ και δάσκαλος. Δεν έχουν απομείνει πολλά μέρη που εκδίδουν πτυχίο.