Ποια είναι η διαφορά μεταξύ μιας υπηρεσίας ταχυμεταφορών και μιας υπηρεσίας εφοδιαστικής;


Απάντηση 1:

Η διαφορά μεταξύ μιας υπηρεσίας ταχυμεταφορών και μιας υπηρεσίας υλικοτεχνικής υποστήριξης μπορεί να δοθεί ως εξής: Η υπηρεσία αυτή είναι συνήθως η λιγότερο δαπανηρή από το σύνολο των υπηρεσιών ταχυμεταφορών. Οι Υπηρεσίες Logistics αναφέρονται στη διαδικασία διαχείρισης της ροής εργασιών μεταξύ του σημείου συλλογής και του σημείου παράδοσης.

Μιλώντας περαιτέρω, οι υπηρεσίες Courier προσφέρουν μόνο έγγραφα και φορητά προϊόντα (όχι μεγάλες αποστολές). Οι υπηρεσίες ταχυμεταφορών είναι καλύτερο να στέλνουν και να λαμβάνουν έγγραφα γρήγορα και με ασφάλεια. Λίγοι πάροχοι υπηρεσιών ταχυμεταφορών προσφέρουν φορητές μεταφορές εμπορευμάτων αυτές που δεν είναι πολύ μεγάλες σε μέγεθος και βαρύ. Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφορών στην Ινδία είναι το Blue Dart, το Gati Courier, το DTDC κ.λπ.

Η Logistics Company προσφέρει υπηρεσίες μεταφοράς βαρέων φορτηγών, σιδηροδρόμων, πτήσεων. Μερικές από τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών Logistics στην Ινδία είναι η DHL, ** Holisollogistics ** κλπ.


Απάντηση 2:

Η διαφορά μεταξύ μιας υπηρεσίας ταχυμεταφορών και μιας υπηρεσίας εφοδιαστικής είναι ως εξής:

Οι υπηρεσίες Courier περιλαμβάνουν τη συλλογή μικρών και μεσαίων αγροτεμαχίων και τη μεταφορά τους στο σημείο παράδοσης. Υπάρχει ένας χρόνος παράδοσης, ο οποίος σημαίνει ότι δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία ή ώρα κατά την παράδοση του αγροτεμαχίου. Αυτή η υπηρεσία είναι συνήθως η λιγότερο δαπανηρή από το σύνολο των υπηρεσιών ταχυμεταφορών.

Οι Υπηρεσίες Logistics αναφέρονται στη διαδικασία διαχείρισης της ροής εργασιών μεταξύ του σημείου συλλογής και του σημείου παράδοσης. Αυτό περιλαμβάνει όλους τους μηχανισμούς, τις αποθήκες, τους ανθρώπους και τους πόρους που εμπλέκονται σε όλη τη διαδικασία παράδοσης.

Η TCI Express είναι η καλύτερη εταιρεία ταχυμεταφορών και Logistics στην Ινδία.


Απάντηση 3:

Οι υπηρεσίες ταχυμεταφορών προσφέρουν μόνο έγγραφα και φορητά προϊόντα (όχι μεγάλες αποστολές). Οι υπηρεσίες ταχυμεταφορών είναι καλύτερο να στέλνουν και να λαμβάνουν έγγραφα γρήγορα και με ασφάλεια. Λίγοι πάροχοι υπηρεσιών ταχυμεταφορών προσφέρουν φορητές μεταφορές εμπορευμάτων αυτές που δεν είναι πολύ μεγάλες σε μέγεθος και βαρύ. Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφορών στην Ινδία είναι, Blue Dart, Gati Courier, DTDC, κλπ.

Η Logistics Company προσφέρει υπηρεσίες μεταφοράς βαρέων φορτηγών, σιδηροδρόμων, πτήσεων. Η εταιρία παροχής υπηρεσιών logistics στην Ινδία είναι η DHL, η Tushar Logistics κ.λπ.