Ποια είναι η διαφορά μεταξύ δικαστηρίου και δικαστηρίου;


Απάντηση 1:

Δεν υπάρχει διαφορά. Δεν υπήρχε διάκριση μεταξύ δικαστηρίου της δικαιοσύνης και δικαστηρίου που προέκυψε από το γεγονός ότι τα δικαστήρια είχαν γίνει τόσο τεχνικά ώστε τα μικρά ελαττώματα της διαδικασίας και οι διατυπώσεις της διαδικασίας θα βύθυναν τις υποθέσεις αντί για την ουσία της υπόθεσης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία δικαστικών ιδίων κεφαλαίων (το όνομα που υποδηλώνει δικαιοσύνη ή δικαιοσύνη). Αυτά ήταν κυριολεκτικά φυσικά ξεχωριστά δικαστήρια. Κάποιος θα μπορούσε να μιλήσει για τη διέλευση του δρόμου σε ένα δικαστήριο της δικαιοσύνης. Εν κατακλείδι όμως αυτά τα δικαστήρια συγχωνεύθηκαν και ενώ μιλάμε για δίκαιες προσφυγές (διαταγές κ.λπ.) και ένδικα μέσα (π.χ. αποζημίωση χρημάτων) αυτά τα ένδικα μέσα είναι διαθέσιμα στο ίδιο δικαστήριο.