Ποια είναι η διαφορά μεταξύ μιας κυκλικής και μιας αναστρέψιμης διαδικασίας στη θερμοδυναμική;


Απάντηση 1:

Το σύστημα αρχίζει και επιστρέφει στην ίδια θερμοδυναμική κατάσταση με μια σειρά σταδίων, λέγεται ότι είναι μια κυκλική διαδικασία.

Σε μια διαδικασία, το αντιδραστήριο δίνει το προϊόν και το προϊόν περαιτέρω δίνει το αντιδραστήριο σε αντάλλαγμα σε ένα μόνο βήμα, Είναι γνωστό ως αναστρέψιμη διαδικασία.

Όλες οι κυκλικές διαδικασίες είναι αντιστρεπτές, αλλά δεν είναι όλες οι αναστρέψιμες διαδικασίες κυκλικές. Εάν ένα θερμοδυναμικό σύστημα από τις αρχικές του καταστάσεις δεν περάσει από διαφορετικές διεργασίες ή αλλαγές κρατών και τελικά επιστρέψει στην αρχική του κατάσταση τότε λέγεται ότι το σύστημα έχει υποστεί ένα κύκλο.