Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός φωτεινού κύματος που αυξάνει σε πλάτος και μιας αύξησης στον αριθμό των φωτονίων;


Απάντηση 1:

Βλέπω τα φωτόνια σε ένα διαφορετικό πλαίσιο από το να είναι πακέτα ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας. Όπως και στα περισσότερα πράγματα στην επιστήμη, οι εξηγήσεις είναι πίσω στο μέτωπο, επειδή οι επιστήμονες εξετάζουν τα φαινόμενα και προσπαθούν να σκεφτούν προς τα πίσω το πώς συνέβη.

Από την πλευρά μου, το σύμπαν αποτελείται από γαλαξίες που εκπέμπουν φως. Το φως είναι η πηγή ενέργειας, όχι πυρηνικές αντιδράσεις ή ηλεκτρομαγνητισμός. Το απλούστερο φανερό όντας είναι το φως ή αυτό που αποκαλούμε Φωτόν. Σε σχέση με τα ενεργειακά κέντρα μπορεί να φανεί ότι είναι το κέντρο ή το θεμέλιο όλων των αρθρωμένων κέντρων ενέργειας. Τα φωτόνια παράγουν τη δική τους μοναδική ενέργεια σε σχέση με τους γενικούς κραδασμούς. Για παράδειγμα, το κόκκινο φως είναι μια πιο αργή δόνηση και πιο σταθερή και βασική πυκνότητα από το μπλε φως που είναι μια ταχύτερη δόνηση υψηλότερης, πιο ευαίσθητης πυκνότητας. Τα φωτόνια λειτουργούν σε σχέση με την πυκνότητα του φωτός που κάνει την εργασία.

Υπάρχει ένας διαδιάστατος παράγοντας της ευφυούς φωτεινής ενέργειας που η κύρια επιστήμη δεν μπορεί να κατανοήσει τη συγκεκριμένη πυκνότητα της συλλογικής συνείδησής της. Κάποιοι επιστήμονες αρχίζουν να το βλέπουν στην Κβαντική φυσική, όπου η συνείδηση ​​κάνει τη διαφορά.


Απάντηση 2:

Παραβλέποντας το κύμα όρος προς το παρόν. Τα φωτόνια δεν ποικίλλουν ανάλογα με την ενέργεια ή τη συχνότητα από εκπομπή σε απορρόφηση. Είναι μπλεγμένοι με το παρελθόν τους καθώς ταξιδεύουν πολύ γρήγορα για να επικοινωνούν με την πηγή τους. Η ταχύτητά τους είναι σταθερή στη σχετική αναφορά του Aether, αλλά ποικίλλει στο πλαίσιο αντίληψής μας, αλλά όχι με το κενό που είναι στην πραγματικότητα μια σταθερή σχετική αναφορά, οπότε πάντα αντιλαμβανόμαστε ότι είναι η ίδια ταχύτητα.

Δεν υπάρχει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και καμία πόλωση σε επίπεδο. Οι ακτίνες γάμμα δεν είναι φωτόνια και ούτε είναι μικροκύματα. Οι X-ακτίνες είναι φωτόνια 2ης και 3ης γενιάς. Η έννοια ενός συνεχούς EM Spectrum είναι ένας μύθος.

Τα φωτόνια δεν έχουν αποκλίσεις στο πλάτος. Η ενέργεια είναι ανάλογη του αριθμού των ενεργειακών ποσοτήτων και επομένως του αριθμού των φωτονίων.


Απάντηση 3:

Παραβλέποντας το κύμα όρος προς το παρόν. Τα φωτόνια δεν ποικίλλουν ανάλογα με την ενέργεια ή τη συχνότητα από εκπομπή σε απορρόφηση. Είναι μπλεγμένοι με το παρελθόν τους καθώς ταξιδεύουν πολύ γρήγορα για να επικοινωνούν με την πηγή τους. Η ταχύτητά τους είναι σταθερή στη σχετική αναφορά του Aether, αλλά ποικίλλει στο πλαίσιο αντίληψής μας, αλλά όχι με το κενό που είναι στην πραγματικότητα μια σταθερή σχετική αναφορά, οπότε πάντα αντιλαμβανόμαστε ότι είναι η ίδια ταχύτητα.

Δεν υπάρχει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και καμία πόλωση σε επίπεδο. Οι ακτίνες γάμμα δεν είναι φωτόνια και ούτε είναι μικροκύματα. Οι X-ακτίνες είναι φωτόνια 2ης και 3ης γενιάς. Η έννοια ενός συνεχούς EM Spectrum είναι ένας μύθος.

Τα φωτόνια δεν έχουν αποκλίσεις στο πλάτος. Η ενέργεια είναι ανάλογη του αριθμού των ενεργειακών ποσοτήτων και επομένως του αριθμού των φωτονίων.


Απάντηση 4:

Παραβλέποντας το κύμα όρος προς το παρόν. Τα φωτόνια δεν ποικίλλουν ανάλογα με την ενέργεια ή τη συχνότητα από εκπομπή σε απορρόφηση. Είναι μπλεγμένοι με το παρελθόν τους καθώς ταξιδεύουν πολύ γρήγορα για να επικοινωνούν με την πηγή τους. Η ταχύτητά τους είναι σταθερή στη σχετική αναφορά του Aether, αλλά ποικίλλει στο πλαίσιο αντίληψής μας, αλλά όχι με το κενό που είναι στην πραγματικότητα μια σταθερή σχετική αναφορά, οπότε πάντα αντιλαμβανόμαστε ότι είναι η ίδια ταχύτητα.

Δεν υπάρχει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και καμία πόλωση σε επίπεδο. Οι ακτίνες γάμμα δεν είναι φωτόνια και ούτε είναι μικροκύματα. Οι X-ακτίνες είναι φωτόνια 2ης και 3ης γενιάς. Η έννοια ενός συνεχούς EM Spectrum είναι ένας μύθος.

Τα φωτόνια δεν έχουν αποκλίσεις στο πλάτος. Η ενέργεια είναι ανάλογη του αριθμού των ενεργειακών ποσοτήτων και επομένως του αριθμού των φωτονίων.