Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός πίνακα και ενός πίνακα; Ξέρω ότι η μήτρα είναι 2-διαστάσεων και η διάταξη είναι n-διαστάσεων.


Απάντηση 1:

Είναι θέμα πλαισίου, βασικά ποιο πεδίο βρίσκεστε.

WhenIwasdoingmathematicsprofessionally,Ihardlyeverheardthewordarray.Abuddyteachinglinearalgebrasaidthathewouldexplainwhatamatrixwasbysayingthatitwasjustatwodimensionalarrayofnumbers.Isupposetocollegestudentsthetermarraymightseemmorefamiliar.Inmathematicsifonesaysmatrixusuallyoneisthinkingofamatrixasarepresentationofalineartransformation.Amatrixmayhaveitsrowsandcolumnsindexedbysetsotherthan{1,...,n}.Callingafunctionoftwocontinuousvariables,whichrepresentsalineartransformation,amatrixcomesoffasratherabstractwhenonefirstencountersit(butamathematicianwillthink,whynot?).Ontheotherhand,incombinatoricsitseemstobereasonablycommontotalkaboutmatriceswhicharenotintendedtorepresentlineartransformations.(Ifwehaveafiniteset[math]{c1,...,ck}[/math]ofcolors,amatrixwhoseentriesaretakenfromthissetofcolorsdoesntstandforalineartransformationbecausetheentriesarentscalars,butsuchmatricesareoftenenoughstudiedincombinatoricsanyway.)When I was doing mathematics professionally, I hardly ever heard the word “array”. A buddy teaching linear algebra said that he would explain what a matrix was by saying that it was just a two-dimensional array of numbers. I suppose to college students the term “array” might seem more familiar. In mathematics if one says “matrix” usually one is thinking of a matrix as a representation of a linear transformation. A matrix may have its rows and columns indexed by sets other than \{1,...,n\}. Calling a function of two continuous variables, which represents a linear transformation, a “matrix” comes off as rather abstract when one first encounters it (but a mathematician will think, “why not?”). On the other hand, in combinatorics it seems to be reasonably common to talk about matrices which are not intended to represent linear transformations. (If we have a finite set [math]\{c_1,...,c_k\}[/math] of colors, a matrix whose entries are taken from this set of colors doesn’t stand for a linear transformation because the entries aren’t scalars, but such matrices are often enough studied in combinatorics anyway.)

Στις συστοιχίες μηχανικής λογισμικού χρησιμοποιούνται δομές δεδομένων που χρησιμοποιούνται σε πολλές γλώσσες προγραμματισμού. Τώρα καλώ μια δισδιάστατη διάταξη μια μήτρα αν τη χρησιμοποιώ για να αναπαραστήσω ένα γραμμικό μετασχηματισμό και οι συνάδελφοί μου γνωρίζουν γενικά αρκετά μαθηματικά από το σχολείο για να το μάθουν. Οι μηχανικοί λογισμικού φαίνεται συνήθως να έχουν μάθει ότι μπορεί κανείς να αντιπροσωπεύει περιστροφές (όπως για γραφική απόδοση απόψεων) με τη χρήση πινάκων. Επειδή ο κώδικας μας είναι ως επί το πλείστον σε C ++, δεν αναφέρουμε συστοιχίες τόσο συχνά όσο ήταν, επειδή η C ++ προσφέρει ένα δυναμικά καθορισμένο πίνακα που ονομάζεται "vector" (ακόμα και αν τα περιεχόμενα δεν έχουν γεωμετρικό νόημα). Αυτές οι δομές (είτε είναι δυναμικά κατανεμημένες είτε όχι) είναι φυσικά πολύ συνηθισμένες.

Αν αναρωτιέστε ποιο όρο θα χρησιμοποιούσατε, θα χρησιμοποιούσα τον κανόνα του αντίχειρα ότι αν ο σκοπός της δομής είναι να αντιπροσωπεύει ένα γραμμικό μετασχηματισμό, ονομάστε ένα μήτρα, διαφορετικά ονομάστε ένα πίνακα.