Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός τερματικού φίλτρου HEPA και ενός φίλτρου HEPA σε θάλαμο;


Απάντηση 1:

Οι όροι τείνουν να έχουν διαφορετικές σημασίες από τόπο σε τόπο. Υποθέτω ότι αυτό που ζητάτε έχει να κάνει με το πού τοποθετείται το φίλτρο. Ένα φίλτρο HEPA μπορεί είτε να τοποθετηθεί στο θάλαμο όπου ένα φίλτρο ή τράπεζα φίλτρων θα φιλτράρει ολόκληρο το σύστημα ή θα μπορούσατε να έχετε ένα φίλτρο σε κάθε καταχωρητή αέρα τροφοδοσίας. Τυπικά, μία τράπεζα είναι οικονομικά αποδοτικότερη, αλλά για καθαρούς χώρους, για παράδειγμα, τοποθετούνται γενικά στις εξόδους παροχής αέρα, ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα τυχόν σωματιδίων να τραβιούνται στο κάτω ρεύμα του φίλτρου μέσω δράσης Venturi.