Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός εργαλείου, ενός οργάνου, μιας μηχανής, μιας συσκευής και ενός εξοπλισμού; Είναι περίπου παρόμοια;


Απάντηση 1:

Όπως συμβαίνει με τις περισσότερες λέξεις που χρησιμοποιούνται σήμερα, συχνά χρησιμοποιούνται εσφαλμένα ή χρησιμοποιούνται γενικά χωρίς να φροντίζουν να διαφοροποιούν τυχόν διαφορές που μπορεί να υπάρχουν.

Αυτό που μάθαμε στη φυσική ότι ένα απλό μηχάνημα ήταν οποιαδήποτε συσκευή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αλλάξει την κατεύθυνση ή να πολλαπλασιάσει τη δύναμη για να δουλέψει. Ένα πολύπλοκο μηχάνημα είναι μια συλλογή από απλές μηχανές που είναι διατεταγμένες έτσι ώστε να μπορούν να εκτελούνται πιο σύνθετες εργασίες, συμπεριλαμβανομένης της αυτοματοποίησης.

Μια συσκευή μπορεί να είναι πολλά πράγματα. Θα μπορούσε να είναι μια συλλογή μηχανών για να εκτελέσει μια εργασία ή βοηθητικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για να βοηθήσει το μηχάνημα να ολοκληρώσει μια εργασία. Μια συσκευή είναι περισσότερο περιγραφική του συστήματος ή του υποστηρικτικού δικτύου του από τις ίδιες τις μηχανές ή τα εργαλεία.

Ένα όργανο συνήθως κρατά πολλές έννοιες ταυτόχρονα. Εκτός από τη μουσική θα παραμείνουμε στην δουλειά. Τα όργανα συχνά περιγράφονται ως συσκευές που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση κάποιας ποσότητας, είτε πρόκειται για μάζα, ήχο, πίεση, θερμοκρασία κ.λπ., αλλά και, στην περίπτωση λεπτών εργαλείων, πράγματα όπως το νυστέρι και οι λαβίδες για τον ιατρικό τομέα. Μπορεί επίσης να είναι μια μηχανή που μπορεί να ελέγξει την ποσότητα που μετράει. Ένας προγραμματιζόμενος ελεγκτής θεωρείται γενικά ως όργανο.

Εργαλεία, μια γενικά φορητή συσκευή που χρησιμοποιείται για να ολοκληρώσει μια απλή εργασία ή να κάνει δουλειά. Μια ράβδος περιστροφής είναι ένα εργαλείο, αλλά είναι επίσης ένα απλό μηχάνημα (ένας μοχλός), έτσι ώστε να πολλαπλασιάζεται η δύναμη για να δουλέψει. Τα σφύρα, τα κατσαβίδια, τα πένσα, ο κύλινδρος χρωμάτων είναι όλα εργαλεία που έχουν σχεδιαστεί για να επιτελέσουν ένα απλό και συχνά απλό έργο. Τα μηχανήματα είναι ένα σύνολο απλών εργαλείων που συναρμολογούνται για να ολοκληρώσουν πιο σύνθετες εργασίες.

Ο εξοπλισμός αναφέρεται γενικά στη συλλογή όλων των εργαλείων, οργάνων και μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται σε ολόκληρη τη διαδικασία και όχι στην εκτέλεση μιας εργασίας.


Απάντηση 2:

Όλα είναι απλώς ένα ζήτημα ονοματολογίας, ναι όλα είναι κατά βάση παρόμοια με κάποια έννοια.

Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε αυτό λεπτομερέστερα με τον ευρύτερο και στενότερο δυνατό ορισμό του καθενός από τον οποίο μπορώ να σκεφτώ.

Εργαλείο:

Στενός: Εργαλείο κοπής από εργαλειοθήκες, π.χ. Δράπανο.

Ευρεία: Μια συσκευή που χρησιμοποιείται για να διευκολύνει την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας, π.χ. ένα κοφτερό ραβδί ή μια στοίβα λογισμικού.

Οργανο:

Στενός: Μια συσκευή που χρησιμοποιείται στην επιστήμη και τη μηχανική για τη λήψη βαθμονομημένων μετρήσεων. (Επίσης γνωστό ως πρωτεύον όργανο) π.χ. έναν παλμογράφο.

Ευρεία: Οποιοδήποτε αντικείμενο για λήψη μετρήσεων ή ψυχαγωγία ήχου. π.χ. χάρακα ή βιολί.

Μηχανή :

Στενό: Μια συσκευή κατασκευής όπου το πώμα εργασίας μεταφέρεται στο μηχάνημα και όχι το αντίστροφο (επίσης γνωστό ως εργαλειομηχανή). π.χ. ένα τόρνο

Ευρεία: Μια εξωτερικά τροφοδοτημένη συσκευή για την πραγματοποίηση κάθε χρήσιμης εργασίας, π.χ. μύλος καφέ ή υπολογιστή.

Εξοπλισμός:

Περιορισμένο: Περιουσιακά στοιχεία που εκδίδονται από τον εργοδότη όπως απαιτείται για χρήση σε καθορισμένη εργασία. π.χ. περονοφόρο όχημα σε αποθήκη.

Ευρεία: Στοιχεία που συλλέγονται από ένα άτομο για χρηστικούς σκοπούς, π.χ. Μπότες πεζοπορίας, Πόλοι σκι.


Απάντηση 3:

Καλή ερώτηση, πολλές απαντήσεις, αλλά αυτό μου έμαθα.

Ένα εργαλείο είναι ένα αντικείμενο με το οποίο τρίβετε ή παραμορφώνετε το τεμάχιο εργασίας ή συνδέετε πολλά κομμάτια.

Ένα όργανο είναι μια συσκευή με την οποία λαμβάνετε μη καταστρεπτικές μετρήσεις του τεμαχίου (αντικειμένων).

Ένα μηχάνημα είναι μια συσκευή που έχει ένα μηχανικό πλεονέκτημα για να σας βοηθήσει να τρίψετε το τεμάχιο εργασίας.

Μια συσκευή είναι μια κατασκευή που κατασκευάζεται για να υποστηρίζει οποιαδήποτε μέθοδο εργαλειοποίησης ενός κατεργαζόμενου τεμαχίου.

Ο εξοπλισμός είναι όλα τα παραπάνω.

Ελπίζω ότι αυτό είναι χρήσιμο.