Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του "Bedingung" και του "Voraussetzung" στα γερμανικά;


Απάντηση 1:

Κατάσταση ... ... ..Condition.

Προϋπόθεση ... Απαίτηση .. Για παράδειγμα "ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να μπορέσετε να εργαστείτε στη Γερμανία" ... η προϋπόθεση θα είναι πάντοτε εφαρμόσιμη με το πότε απαιτούνται κατάλληλα έγγραφα από ορισμένες αρχές ... Που εισάγετε σε ένα πανεπιστήμιο, περνάτε από τις προϋποθέσεις "απαίτηση"

Bedingung είναι ακριβώς όπως στην αγγλική κατάσταση! Για παράδειγμα, Arbeit Bedingung (Συνθήκες εργασίας) ... Εάν πρέπει να εργαστείτε τρεις βάρδιες, Πρωί, απόγευμα και νύχτα .. Αυτό είναι ήδη μια δεδομένη προϋπόθεση "για να εργαστείτε" με μια εταιρεία ... Ή εάν δεν θα είστε αυθόρμητα επιτρέπεται να καπνίζετε αν δεν είναι χρόνος διάλειμμα.