Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του Bitcoin και του Blackcoin;


Απάντηση 1:

Μία από τις σημαντικότερες διαφορές μεταξύ του Bitcoin και του Blackcoin είναι ότι το Blackcoin βασίζεται στην αρχή PoS (Proof of Stake) αντί του PoW (Proof of Work) για την επικύρωση των συναλλαγών. Αυτό έχει σημαντικές συνέπειες, για παράδειγμα, αυτό εξοικονομεί πολύ ενέργεια σε σύγκριση με το Bitcoin το οποίο βασίζεται στην εξορυκτική πεινασμένη εξόρυξη για να λειτουργήσει το δίκτυό της. Χωρίς να αναφερθούμε στις λεπτομέρειες, υπάρχουν περισσότερες διαφορές, όπως το μπλοκ χρόνου (οι συναλλαγές Blackcoin γίνονται και επιβεβαιώνονται ταχύτερα σε σύγκριση με τις συναλλαγές Bitcoin), το ενδιαφέρον για κέρματα που δεν ξοδεύουν και οι ανταμοιβές για το staking.