Ποια είναι η διαφορά μεταξύ εταιρικής χρηματοδότησης και εταιρικής ανάπτυξης;


Απάντηση 1:

Σύμφωνα με την εμπειρία μου, η εταιρική χρηματοδότηση είτε ανέφερε εσωτερικά άτομα που εργάστηκαν στο τμήμα οικονομικών μιας εταιρίας που διαχειρίζεται επενδύσεις, ταμειακές και άλλες λειτουργίες ή ομάδα επενδυτικής τράπεζας που επικεντρώθηκε στην άντληση κεφαλαίων μέσω της έκδοσης μετοχών ή χρεών εταιρειών ή για την παροχή συμβουλών σε εταιρείες που αφορούν εταιρικές δομές, περιλαμβανομένων των συγχωνεύσεων και εξαγορών.

Η εταιρική ανάπτυξη, από την άλλη πλευρά, έχω δει μόνο ως όρος για τους ανθρώπους εσωτερικά μέσα σε εταιρείες που συμμετείχαν σε στρατηγικό σχεδιασμό και εξαγορές και επενδύσεις για την εν λόγω εταιρεία.